Lắp Ráp Cài Đặt Hệ Thống Máy Tính

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Giới Thiệu Khóa Học Lắp Ráp Cài Đặt Hệ Thống Máy Tính

Công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển của doanh nghiệp. Nhu cầu của thị trường về nhân lực IT ngày càng tăng. Lắp ráp cài đặt hệ thống máy tính là khóa học cơ bản về phần cứng máy tính và mạng, đặt nền tảng cho các bước tiếp theo của quá trình sửa chữa, cài đặt, hiện thực, bảo mật, quản trị hệ thống mạng LAN, WAN, và Internet. Sau khi hoàn thành khóa học này các học viên sẽ có thể:
- Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh.
- Chọn lựa và cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.
- Giúp ích cho công việc của cá nhân hoặc của cơ quan trong việc lựa chọn thiết bị công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên ngành công nghệ thông tin cần bổ sung kiến thức về lắp ráp cài đặt máy tính
- Học sinh phổ thông, sinh viên các ngành không chuyên về tin học, nhân viên không làm chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin
- Các bạn muốn tìm hiểu, khám phá các công việc liên quan đến kỹ thuật máy tính

Thời Lượng

2 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi

Nội Dung Khóa Học Lắp Ráp Cài Đặt Hệ Thống Máy Tính


- Cài đặt các trình tiện ích
+ Cấu trúc máy tính
+ Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
+ Phân chia. Quản lý đĩa cứng
+ Cài đặt HĐH và driver cho thiết bị
+ Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng, chương trình Anti Virus
+ CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa Boot
+ Tạo tập tin ảnh (Ghost): Backup và Restore khi gặp sự cố
+ Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
- Quản trị hệ thống
+ Quản trị Local User và Local Group
+ Quản trị và sử dụng Local Policy
+ Quản lý phân quyền. Chia sẻ tài nguyên (SHARE Permission)
+ Quản lý phân quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)
+ Nhận dạng lỗi và khắc phục các sự cố máy tính

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận
Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
Người liên hệ: ITC Bình Thuận
Điện thoại: (062)3750292
Website: http://www.binhthuan.vn - Email: itc@binhthuan.gov.vn
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thông tin và truyền thông Bình Thuận, được thành lập theo quyết định số 105/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thông tin và truyền thông có tính chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc sở thông tin và truyền thông. Trung tâm có chức năng giúp giám đốc sở thông tin và truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, trực tiếp quản lý, vận hành về hạ tầng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trụ sở của trung tâm đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trung Tâm có nhiệm vụ và quyền hạn là tổ chức quản lý, vận hành và phát triển trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) và hạ tầng truyền thông của các cơ quan nhà nước của tỉnh có kết nối đến TTTHDL, quản lý và cung cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, hệ thống thông tin địa lý (GIS), dịch vụ mạng hoạt động bên trong TTTHDL. Thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của tỉnh, kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng các cơ quan nhà nước và TTTHDL. Nghiên cứu thu thập, xử lý, xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính.Đồng bộ tài khoản