Advanced Diploma Về Nghiên Cứu Kinh Doanh

Trường Quốc tế PSB

144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nghiên Cứu Kinh doanh

Chương Trình Advanced Diploma Về Nghiên Cứu Kinh Doanh học viên được trang bị những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, sinh viên sẽ tự tin lên kế hoạch, tổ chức, định hướng và kiểm soát hoạt động cũng như ra quyết định quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả. Bạn sẽ luôn sẵn sàng để giải quyết các thách thức trong môi trường kinh doanh biến động liên tục trên thế giới hiện nay.
- Hiểu sâu sắc hơn kinh doanh hơn về các khía cạnh khác nhau .
- Hiểu rõ cách lập kế hoạch và chiến lược, giải quyết các vấn đề phức tạp của doanh nghiệp và tập trung vào khả năng giám sát tất cả các chức năng trong kinh doanh.
- Áp dụng kỹ năng để tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau.
- Đảm nhận những vị trí quản lý cao hơn sau khi hoàn tất các kỹ năng mới được đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

- Cá nhân mong muốn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh
- Cá nhân mong muốn chuyển tiếp đại học chuyên ngành nghiên cứu kinh doanh
- Nhà quản lí kinh doanh, quản lí nhân sự muốn nâng cao kiến thức chuyên môn

Thời Lượng

Chương trình bao gồm 10 học phần và 1 đề án tốt nghiệp học trong 460 giờ .

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nghiên Cứu Kinh doanh


Chương trình chi tiết:
- Học phần 1: Kinh tế doanh nghiệp
- Học phần 2: Thống kê và toán kinh tế
- Học phần 3: Quản trị marketing
- Học phần 4: Hệ thống máy tính doanh nghiệp
- Học phần 5: Kế toán tài chính 2
- Học phần 6: Kế toán quản trị 2
- Học phần 7: Quản trị nguồn nhân lực
- Học phần 8: Hành vi tổ chức
- Học phần 9: Luật thương mại
- Học phần 10: Chiến lược và chính sách phát triển doanh nghiệp
- Đề án tốt nghiệp.

Trường Quốc tế PSB
144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Quốc tế Cetana PSB Intel
Điện thoại: (+84 8)39232233
Website: http://www.psbcollege.edu.vn - Email: education@cetanapsb.edu.vn
Trường Quốc tế PSB Việt Nam là đối tác của PSB Singapore, cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo được quốc tế công nhận, phù hợp thực tế đặc biệt đối với lực lượng tri thức và đồng thời là cửa ngõ đến các trường Đại học quốc tế. Chương trình được quốc tế công nhận và phù hợp với thực tiễn ngành công nghiệp. Chương trình học bao quát những vấn đề lý thuyết cũng như thực hành chính yếu nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hội nhập vào nghề nghiệp hiện nay hoặc có thể chuyển tiếp vào bậc học cao hơn tại một trong các trường Đại học đối tác tại Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore.
Đồng bộ tài khoản