Advanced Diploma Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Trường Quốc tế PSB

144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản trị Nguồn Nhân lực

Chương trình cung cấp cho sinh viên các khía cạnh quan trọng trong quản lý nhân sự, chẳng hạn như tuyển dụng và tuyển chọn, thẩm định hiệu quả, phát triển tổ chức, quan hệ trong ngành và những khía cạnh khác. Trước hết, nó được thiết kế đặc biệt để cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về công việc và các mối quan hệ nhân viên, các vấn đề quản lý nguồn nhân lực cùng với ý nghĩa và ứng dụng của nó. Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
- Có được sự hiểu biết toàn diện của các lĩnh vực cụ thể trong quản lý nguồn nhân lực và các ứng dụng của chúng.
- Thông thạo các vấn đề nhân sự hiện tại và tương lai.
- Phát triển các kỹ năng cần thiết về nhân sự để đảm trách thêm các nhiệm vụ quản lí nhân sự nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Đối Tượng Tham Gia

- Cá nhân mong muốn theo đuổi công việc quản trị nguồn nhân lực
- Cá nhân mong muốn chuyển tiếp lên bậc đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
- Nhà quản trị nhân sự muốn nâng cao kiến thức chuyên môn

Thời Lượng

Chương trình bao gồm 10 học phần và 1 đề án tốt nghiệp trong 460 giờ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản trị Nguồn Nhân lực


Nội dung chương trình chi tiết:
- Học phần 1: Quản lí kinh doanh nhìn từ góc độ quản trị nguồn nhân lực
- Học phần 2: Kĩ thuật định lượng
- Học phần 3: Lập kế hoạch nguồn nhân lực
- Học phần 4: Tuyển dụng và tuyển chọn
- Học phần 5: Quản lí lương bổng
- Học phần 6: Đánh giá năng lực và phát triển nghề nghiệp
- Học phần 7: Phát triển nguồn nhân lực
- Học phần 8: Phát triển tổ chức
- Học phần 9: Quan hệ trong ngành
- Học phần 10: Giao tiếp nhân viên
- Đề án tốt nghiệp

Trường Quốc tế PSB
144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Quốc tế Cetana PSB Intel
Điện thoại: (+84 8)39232233
Website: http://www.psbcollege.edu.vn - Email: education@cetanapsb.edu.vn
Trường Quốc tế PSB Việt Nam là đối tác của PSB Singapore, cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo được quốc tế công nhận, phù hợp thực tế đặc biệt đối với lực lượng tri thức và đồng thời là cửa ngõ đến các trường Đại học quốc tế. Chương trình được quốc tế công nhận và phù hợp với thực tiễn ngành công nghiệp. Chương trình học bao quát những vấn đề lý thuyết cũng như thực hành chính yếu nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hội nhập vào nghề nghiệp hiện nay hoặc có thể chuyển tiếp vào bậc học cao hơn tại một trong các trường Đại học đối tác tại Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore.
Đồng bộ tài khoản