Quản Trị Kinh Doanh

Trường Quốc tế PSB

144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản trị Kinh doanh

Trong thế giới kinh doanh phức tạp, chúng ta luôn mong muốn trang bị cho chính mình kiến thức và kỹ năng cần thiết để tồn tại. Chương trình được thiết kế bao quát toàn bộ các khía cạnh chuyên môn và tổng quát về kinh doanh. Chương trình học cân bằng các kiến thức mang tính khái niệm và các bài học ứng dụng thích hợp với nhiều lĩnh vực trong kinh doanh như Tài Chính, Marketing, Nhân sự. Chương trình Quản Trị kinh doanh giúp sinh viên trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu để làm việc trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng ngày nay. Chương trình nâng cao hiểu biết của sinh viên về “tổng quan doanh nghiệp” trong tình hình đầy cạnh tranh ngày nay.

Đối Tượng Tham Gia

- Người đi làm
+ Nếu bạn muốn phát triển và nâng cao kỹ năng để tăng hiệu suất và hiệu quả trong công việc, chương trình cung cấp cho bạn nền tảng để làm việc đó.
+ Chương trình phát triển những kỹ năng cần thiết, bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề - một trong những kỹ năng cần có đối với các nhà quản lý ngày nay.
+ Chương trình này dành cho bạn nếu bạn muốn phát triển những kỹ năng để đạt được những vị trí cao hơn trong công ty
- Sinh viên/học sinh
+ Nếu bạn muốn trở thành nhà quản lý và điều hành kinh doanh, chương trình học cung cấp lý thuyết và thực hành để làm việc trong những lĩnh vực này.
+ Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề - một trong những kỹ năng cần có đối với các nhà quản lý ngày nay.
+ Chương trình này dành cho bạn nếu bạn muốn có được kiến thức toàn diện về quản lý trong các khía cạnh trong kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề nào.

Thời Lượng

Chương trình bao gồm 15 học phần học trong 585 giờ (19 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản trị Kinh doanh


Chương trình bao gồm 15 học phần:
- Học phần 1: Anh ngữ và giao tiếp trong kinh doanh
- Học phần 2: Các yếu tố cơ bản về kinh tế học
- Học phần 3: Các yếu tố cơ bản trong tiếp thị
- Học phần 4: Nguyên tắc kế toán căn bản
- Học phần 5: Các yếu tố cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
- Học phần 6: Kỹ năng phân tích định lượng
- Học phần 7: Quản trị học
- Học phần 8: Kinh tế học
- Học phần 9: Marketing
- Học phần 10: Hệ thống thông tin Doanh nghiệp
- Học phần 11: Kế toán Tài chính
- Học phần 12: Quản trị Nguồn nhân lực
- Học phần 13: Hành vi Tổ chức
- Học phần 14: Mô hình và Cơ cấu tổ chức
- Học phần 15: Chiến lược và Chính sách Kinh doanh

Trường Quốc tế PSB
144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Quốc tế Cetana PSB Intel
Điện thoại: (+84 8)39232233
Website: http://www.psbcollege.edu.vn - Email: education@cetanapsb.edu.vn
Trường Quốc tế PSB Việt Nam là đối tác của PSB Singapore, cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo được quốc tế công nhận, phù hợp thực tế đặc biệt đối với lực lượng tri thức và đồng thời là cửa ngõ đến các trường Đại học quốc tế. Chương trình được quốc tế công nhận và phù hợp với thực tiễn ngành công nghiệp. Chương trình học bao quát những vấn đề lý thuyết cũng như thực hành chính yếu nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hội nhập vào nghề nghiệp hiện nay hoặc có thể chuyển tiếp vào bậc học cao hơn tại một trong các trường Đại học đối tác tại Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản