Bồi Dưỡng Cấp Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT

Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Bồi Dưỡng Cấp Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

Khóa học trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007(thay thế Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004) của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sau khi hoàn thành khóa học này các học viên được cung cấp các kiến thức, điều luật và quy định cập nhật về những nội dung liên quan đến môi trường kinh doanh, quá trình hoạt động của doanh nghiệp và công việc của một kế toán trưởng, theo phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại. Được thực hành các kỹ năng làm việc, tham gia xử lý các tình huống, chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế từ các giảng viên, chuyên gia,... trong suốt khóa học. Học viên có kết quả học tập đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, đủ điều kiện để có thể được bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ đang làm công việc kế toán trưởng nhưng chưa có chứng chỉ
- Các cán bộ dự kiến bổ nhiệm làm kế toán trưởng mà chưa qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng

Thời Lượng

13 Ngày

Nội Dung Khóa Học Bồi Dưỡng Cấp Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng


- Phần kiến thức chung
+ Chuyên đề 1: Kinh tế vi mô
+ Chuyên đề 2: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
+ Chuyên đề 3: Quản lý tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 4: Pháp luật thuế
+ Chuyên đề 5: Thẩm định dự án đầu tư
+ Chuyên đề 6: Quan hệ tín dụng
+ Chuyên đề 7: Quản trị kinh doanh
+ Chuyên đề 8: Pháp luật kế toán
- Phần kiến thức nghiệp vụ
+ Chuyên đề 9: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp
+ Chuyên đề 10: Kế toán tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 11: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
+ Chuyên đề 12: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 13: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT
Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I
Điện thoại: (04)35540586
Website: http://www.pttc1.edu.vn -
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I được thành lập theo Quyết định số 632/QĐ-TCCB-LĐ ngày 22/3/1999 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT) trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị theo mô hình mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I có tên giao dịch Quốc tế là Posts and Telecommunications Training Center number I (viết tắt là PTTCI), trụ sở chính đóng tại Tầng 4 - Tòa nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi - Hà Nội.
Đồng bộ tài khoản