OCP 11g

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT

Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học OCP 11g

Khóa học Quản trị CSDL Oracle OCP 11G trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g , giúp học viên có thể vận hành quản Oracle 11g Database ở cấp độ cơ bản. Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được học cài đặt và vận hành Oracle database, các khái niệm về kiến trúc Oracle, các thành phần cấu thành Oracle Database, cũng như sự tương tác giữa chúng. Học việc sẽ thực hành các kỹ năng quản trị như: Tối ưu hiệu năng, giám sát hệ thống, bảo mật dữ liệu, sao lưu dự phòng,...

Đối Tượng Tham Gia

- Các cán bộ kỹ thuật làm công tác xây dựng hệ thống tính cước, quản lý khách hàng
- Cán bộ kỹ thuật phòng Tin học

Thời Lượng

5 Ngày

Nội Dung Khóa Học OCP 11g


- Sử dụng RMAN để tạo và quản lý các bản sao lưu và các bản sao hình ảnh
- Khôi phục cơ sở dữ liệu đến đúng một thời điểm trước đó
- Sử dụng Oracle Secure Backup để sao lưu và khôi phục lại một cơ sở dữ liệu
- Sử dụng công nghệ Flashback của Oracle để phục hồi cơ sở dữ liệu của bạn
- Phát hiện nhiễm chặn và đưa các biện pháp thích hợp để sửa chữa chúng
- Sử dụng các cố vấn cơ sở dữ liệu khác nhau và xem để giám sát và cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu
- Kiểm soát việc sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên với quản lý tài nguyên (Resource Manager)
- Đơn giản hóa việc quản lý bằng cách sử dụng Scheduler
- Đánh giá các tập tin đăng nhập cơ sở dữ liệu cho các mục đích chẩn đoán
- Thi lấy chứng chỉ OCP 11g

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT
Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I
Điện thoại: (04)35540586
Website: http://www.pttc1.edu.vn -
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I được thành lập theo Quyết định số 632/QĐ-TCCB-LĐ ngày 22/3/1999 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT) trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị theo mô hình mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I có tên giao dịch Quốc tế là Posts and Telecommunications Training Center number I (viết tắt là PTTCI), trụ sở chính đóng tại Tầng 4 - Tòa nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi - Hà Nội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản