Kỹ Năng Phân Tích Đánh Giá Công Việc

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT

Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Phân Tích Đánh Giá Công Việc

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức, kỹ năng phân tích công việc, xây dựng bảng mô tả công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Sau khi kết thúc khóa học các học viên sẽ đạt được:
- Nhận thức rõ vai trò của người lãnh đạo, cán bộ phụ trách nhân sự trong công tác quản trị nhân lực
- Áp dụng kỹ năng phân tích công việc vào thực tế đơn vị mình
- Xây dựng được bảng mô tả công việc cho các vị trí chức danh tại đơn vị mình
- Xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên, quy trình đánh giá nhân viên

Đối Tượng Tham Gia

- Các cán bộ Lãnh đạo cấp trung (Bao gồm: Lãnh đạo các Trung tâm Viễn thông, các phòng ban chức năng) của VNPT các tỉnh, thành phố
- Chuyên viên phòng tổ chức cán bộ

Thời Lượng

3 Ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Phân Tích Đánh Giá Công Việc


- Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
- Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích công việc
- Chuyên đề 3: Thiết kế bảng mô tả công việc
- Chuyên đề 4: Đánh giá kết quả công việc

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT
Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I
Điện thoại: (04)35540586
Website: http://www.pttc1.edu.vn -
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I được thành lập theo Quyết định số 632/QĐ-TCCB-LĐ ngày 22/3/1999 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT) trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị theo mô hình mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I có tên giao dịch Quốc tế là Posts and Telecommunications Training Center number I (viết tắt là PTTCI), trụ sở chính đóng tại Tầng 4 - Tòa nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi - Hà Nội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản