Tài Chính Dành Cho Cán Bộ Quản Lý

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT

Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tài Chính Dành Cho Cán Bộ Quản Lý

Chương trình được thiết kế dành riêng cho các cán bộ quản lý không chuyên về tài chính nhằm bổ sung kiến thức Kế toán, Tài chính cho giám đốc, quản lý phòng ban các doanh nghiệp để hỗ trợ ra quyết định về công việc chuyên môn cũng như các vấn đề liên quan đế tài chính. Trong quá trình học, giảng viên và học viên sẽ cùng thảo luận và bàn thảo về các tình huống trong các tình huống liên quan đến tài chính và kế toán. Để bám sát và đánh giá mức độ tiến bộ của học viên, học viên sẽ thường xuyên làm các bài tập và các bài kiểm tra theo các môn học. Cuối chương trình, học viên sẽ được ôn tập và qua một bài kiểm tra cuối chương trình.

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng
- Là cán bộ quản lý của Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên của VNPT

Thời Lượng

11 Ngày

Nội Dung Khóa Học Tài Chính Dành Cho Cán Bộ Quản Lý


- Vai trò của giám đốc tài chính và cơ chế quản lý tài chính đối với DNNN
- Kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý
- Kế toán tài chính và đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
- Thẩm định tài chính dự án đầu tư
- Chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy
- Phát hành chứng khoán và định giá chứng khoán
- Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp
- Chính sách trả cổ tức trong công ty cổ phần
- Định giá doanh nghiệp
- Tổng kết và kiểm tra

Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I - VNPT
Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông I
Điện thoại: (04)35540586
Website: http://www.pttc1.edu.vn -
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I được thành lập theo Quyết định số 632/QĐ-TCCB-LĐ ngày 22/3/1999 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT) trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị theo mô hình mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I có tên giao dịch Quốc tế là Posts and Telecommunications Training Center number I (viết tắt là PTTCI), trụ sở chính đóng tại Tầng 4 - Tòa nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi - Hà Nội.
Đồng bộ tài khoản