Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu qua mạng hướng dẫn, giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của học viên; Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống trong đấu thầu.
Nhằm trang bị cho học viên kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong đấu thầu, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu, Viện trân trọng giới thiệu tới các tổ chức, cá nhân trong cả nước các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng với mục tiêu giảm được tiêu cực, lãng phí và tham nhũng khi đấu thầu, mua sắm tài sản công, công khai, minh bạch hơn so với hình thức đấu thầu hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Cán bộ Quản lý Dự án, Cán bộ Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, Học sinh, Sinh viên chuyên ngành Xây Dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng


- Tổng quan về hệ thống đấu thầu qua mạng
+ Hệ thống các quy định về đấu thầu qua mạng, Thông tư 17/2010/TT-BKH và các văn bản liên quan.
+ Giới thiệu hệ thống trang chủ đấu thầu qua mạng.
+ Chức năng của bên mời thầu.
+ Công nghệ bảo mật.
+ Các phân hệ chức năng của hệ thống đấu thầu qua mạng.
- Đăng ký người sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạng
+ Đăng ký tham gia hệ thống.
+ Quy trình đăng ký người sử dụng là bên mời thầu.
+ Quy trình đăng ký người sử dụng là nhà thầu.
+ Chứng thư số.
- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng
+ Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế qua mạng
+ Lựa chọn danh sách ngắn.
+ Sơ tuyển.
+ Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng.
+ Sửa đổi bổ sung hồ sơ mời thầu.
+ Làm rõ hồ sơ mời thầu.
+ Nhập danh sách nhà thầu mua hồ sơ mời thầu.
+ Nộp hồ sơ dự thầu, rút hồ sơ dự thầu.
+ Mở thầu qua mạng.
+ Đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
+ Nhập kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu trên hệ thống.
+ Tra cứu kết quả đấu thầu dành cho nhà thầu.
+ Chào hàng cạnh tranh qua mạng
- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đấu thầu qua mạng

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản