Chăn Nuôi - Thú Y - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Chăn Nuôi - Thú Y

Chăn Nuôi - Thú Y - Hệ Cao Đẳng đào tạo cử nhân Cao đẳng Chăn Nuôi - Thú Y có kiến thức và kỹ năng về chọn nhân giống, nuôi dưỡng, chẩn đoán và phòng trị bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và có năng lực rong kinh doanh Chăn Nuôi, Thú Y nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất chất lượng cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức :
+ Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Chăn Nuôi - Thú Y có đủ kiến thức tổ chức kinh doanh ngành chăn nuôi
+ Nắm vững kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực Chăn Nuôi - Thú Y
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
+ Có kiến thức và kỹ năng về chọn nhân giống, nuôi dưỡng, chẩn đoán và phòng trị bệnh, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất, chất lượng cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững
+ Nhiệt tình và tâm huyết trong việc nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật cho sản xuất
+ Có khả năng thích ứng cao với yêu cầu xã hội
- Về khả năng công tác: sinh viên ra trường có khả năng công tác tại các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyên ngành

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 91 Tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Chăn Nuôi - Thú Y


- Kiến thức giáo dục đại cương: 31 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng )
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội (0 TC)
+ Ngoại ngữ (5 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (16 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 59 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (18 TC)
+ Kiến thức ngành (33 TC)
+ Kiến thức bổ trợ (5 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (4 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản