Quản Lý Đất Đai - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai

Đào tạo kỹ sư Quản Lý Đất Đai có kiến thức chuyên ngành và khả năng ứng dụng tốt trên lĩnh quản lý nhà nước, đo đạc và sử dụng tốt các phần mềm tin học trong Quản Lý Đất Đai. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội phục vụ ngành
+ Có kiến thức về Quản Lý Đất Đai, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đo đạc, tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp
+ Có kỹ năng thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai
+ Có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, có hiểu biết về chính trị - xã hội và sức khoẻ tốt
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng công tác tại: các cơ quan, thuộc ngành tài nguyên và môi trường, trung tâm nghiên cứu, đào tạo và địa phương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đất đai.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 95 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai


- Kiến thức giáo dục đại cương: 34 tín chỉ, trong đó (Không tính giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mác Lênin và Tưởng Hồ Chí Minh (10TC)
+ Khoa học xã hội (2TC)
+ Ngoại ngữ (5TC)
+ Khoa học tự nhiên – Kinh tế (17TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 61tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở ngành (17TC)
+ Kiến thức ngành (35TC)
+ Kiến thức bổ trợ (5TC)
+ Chuyên đề tốt nghiệp (4 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản