Lâm Sinh - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lâm Sinh

Ngành Lâm Sinh của Trường Đại Học Tây Nguyên đào tạo cán bộ Lâm Nghiệp bậc đại học có khả năng quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng, gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng cộng tác cao trong công việc. Với mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức:
+ Về đại cương ở trình độ Cao đẳng nghiệp vụ loại 2
+ Hệ sinh thái, sinh thái nhân văn và hệ thống quản lý tài nguyên rừng
+ Chính sách, luật lâm nghiệp, kinh tế thị trường
+ Phương pháp truyền thông trong phát triển lâm nghiệp bền vững
- Kỹ năng, thái độ đạo đức nghề nghiệp
+ Phân tích vấn đề, thiết kế các phương án quản lý rừng bền vững
+ Giao tiếp, thúc đẩy trong các hoạt động quản lý tài nguyên rừng với các bên liên quan
+ Tổ chức thực hiện các phương án quản lý rừng bền vững
+ Phân tích, tổng hợp, trình bày các kết quả nghiên cứu
+ Sẵn sàng làm việc ở các địa bàn lâm nghiệp
+ Tôn trọng và phục vụ cộng đồng
+ Có tinh thần hợp tác, học hỏi, chia sẻ kinh nghịêm với các bên liên quan
- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các vị trí sau: các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp, các doanh nghiệp lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân, các tổ chức, cơ quan nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ sở đào tạo và thực nghiệm nông lâm nghiệp, các dự án phát triển nông lâm nghiệp,…

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghịêp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 95 TC

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lâm Sinh


- Kiến thức giáo dục đại cương: 34 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 TC
+ Khoa học xã hội: 4 TC
+ Ngoại ngữ: 5 TC
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên: 15 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 61 TC
+ Kiến thức cơ sở ngành: 23 TC
+ Kiến thức ngành: 29 TC
+ Thực tập giáo trình: 5 TC
+ Khóa luận tốt nghiệp 4 TC

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản