Ngành Sinh Học - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sinh Học

Trường Đại Học Tây Nguyên đào tạo Cử nhân Khoa học Sinh Học có phẩm chất đạo đức, có đủ sức khoẻ, có kiến thức khoa học vững chắc, có khả năng tham gia và tự nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Sinh Học ở Trường Đại học sẽ là cán bộ nghiên cứu khoa học trong các Viện, các Trường Đại học, Cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng liên quan đến các đối tượng sinh học. Họ có đủ kiến thức và năng lực để học ở trình độ cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá (không tính GDTC và GDQP) 135 TC

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sinh Học


- Kiến thức giáo dục đại cương: 54 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mac Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 TC
+ Khoa học xã hội và nhân văn 10 TC
+ Ngoại ngữ 7 TC
+ Khoa học tự nhiên 27 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 81 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành 36 TC
+ Kiến thức ngành 35 TC
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) 10 TC

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản