Chuyên Gia Đánh Giá Hệ Thống ANTT ISO 27001

Công Ty Chứng Nhận DAS Việt Nam

Tầng 6 Khu văn phòng, Toà nhà 34 JSC, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học ISO 27001

Với mục đích đào tạo cho học viên những kiến thức về hệ thống tiêu chuẩn hóa, hiểu từng yêu cầu của tiêu chuẩn cùng với 11 mục tiêu cần xác định và việc lập sổ tay ANTT, mục tiêu ANTT, kiểm soát mục tiêu ANTT, kiểm soát tài liệu, hồ sơ, các yêu cầu về các báo cáo sự kiện bảo mật, họp diễn đàn bảo mật, các hành động giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật …… để đảm bảo học viên nắm bắt và triển khai được trên thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Đại diện ANTT, cán bộ an ninh, đánh giá viên nội bộ;
- Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá;
- Các thành viên am hiểu Công nghệ thông tin

Thời Lượng

- 05 tháng. Mỗi tuần 02 buổi
- Số lượng học viên không quá 10 người

Nội Dung Khóa Học ISO 27001


- Giới thiệu chung về chất lượng và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ANTT
- Các nguyên tắc quản lý ANTT
- Giới thiệu 8 nguyên tắc quản lý (P-D-C-A)
- Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005

Công Ty Chứng Nhận DAS Việt Nam
Tầng 6 Khu văn phòng, Toà nhà 34 JSC, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng Hà Nội
Điện thoại: 84437763177 - 84435539135
Website: http://dasvietnam.com - Email: dasinfo@dasvietnam.com
DAS - Direc Assesstment Services - Là tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh có uy tín được UKAS công nhận, và hoạt động của DAS tại Việt Nam được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt nam công nhận.Tổ chức chứng nhận D.A.S chuyên cung cấp các dịch vụ đánh giá chứng nhận của bên thứ ba các Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như ISO9000, ISO14000, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 17025, QS9000, HACCP, OHSAS…

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản