Nhận Thức Áp Dụng HTQL Theo OHSAS 18001:2007

Công Ty Chứng Nhận DAS Việt Nam

Tầng 6 Khu văn phòng, Toà nhà 34 JSC, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học OHSAS 18001:2007

OHSAS180001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm sự phù hợp với luật pháp. Khóa học cần thiết cho tất cả các tổ chức mong muốn phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của tổ chức. Khóa học này do công ty chứng nhận DAS Việt Nam tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ chất lượng và kỹ thuật.
- Cán bộ quản lý doanh nghiệp
- Các cán bộ phụ trách về ISO.
- Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.

Thời Lượng

02 ngày (từ 8h:00 đến 17h:00).

Nội Dung Khóa Học OHSAS 18001:2007


- Các khái niệm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- Một số điều luật liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- Các yếu tố chính ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- Các điều khoản chính của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.
- Phương pháp nhận biết, phân tích và đánh giá mối nguy về an toàn, sức khỏe nghề
nghiệp.
- Các bước xây dựng OHSAS 18001:2007.
- Các khó khăn khi áp dụng OHSAS 18001:2007.
- Kiểm tra cuối khóa đào tạo để cấp chứng chỉ.

Công Ty Chứng Nhận DAS Việt Nam
Tầng 6 Khu văn phòng, Toà nhà 34 JSC, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng Hà Nội
Điện thoại: 84437763177 - 84435539135
Website: http://dasvietnam.com - Email: dasinfo@dasvietnam.com
DAS - Direc Assesstment Services - Là tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh có uy tín được UKAS công nhận, và hoạt động của DAS tại Việt Nam được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt nam công nhận.Tổ chức chứng nhận D.A.S chuyên cung cấp các dịch vụ đánh giá chứng nhận của bên thứ ba các Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như ISO9000, ISO14000, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 17025, QS9000, HACCP, OHSAS…

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản