Đánh Giá Nội Bộ ISO 14001:2004 và ISO 9001:2008

Công Ty Chứng Nhận DAS Việt Nam

Tầng 6 Khu văn phòng, Toà nhà 34 JSC, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Đánh Giá Nội Bộ

Theo chương trình hợp tác giữa ban lãnh đạo công ty xi măng Nghi Sơn với công ty DAS Việt Nam, phòng đào tạo của DAS tổ chức khoá đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho cán bộ phụ trách ISO của xi măng Nghi Sơn tại trụ sở công ty.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của công ty.

Thời Lượng

3 ngày.

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Nội Bộ


- Yêu cầu của tiêu chuẩn môi trường – chất lượng ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008
- Nắm vững các nguyên tắc đánh giá của Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.
- Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, kế hoạch đánh giá tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng – môi trường
- Tổ chức, quản lý các cuộc đánh giá nội bộ ISO 14001 và các cuộc đánh giá tích hợp của Tổ chức.
- Xác định các phương hướng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn tại cơ sở của mình.

Ưu Đãi Chung

Khóa học được tổ chức tại Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Công Ty Chứng Nhận DAS Việt Nam
Tầng 6 Khu văn phòng, Toà nhà 34 JSC, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng Hà Nội
Điện thoại: 84437763177 - 84435539135
Website: http://dasvietnam.com - Email: dasinfo@dasvietnam.com
DAS - Direc Assesstment Services - Là tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh có uy tín được UKAS công nhận, và hoạt động của DAS tại Việt Nam được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt nam công nhận.Tổ chức chứng nhận D.A.S chuyên cung cấp các dịch vụ đánh giá chứng nhận của bên thứ ba các Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như ISO9000, ISO14000, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 17025, QS9000, HACCP, OHSAS…

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản