Chuyên Gia Mạng Cisco CCIP - MPLS 642-611

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Mạng Cisco CCIP - MPLS 642-611

Multiprotocol Label Switching (MPLS) ban đầu được giới thiệu như một cách cải thiện tốc độ chuyển tiếp giữa các router nhưng ngày nay đã nổi lên như một công nghệ chuẩn quan trọng giúp cung cấp những khả năng mới cho mạng IP quy mô lớn.
Multiprotocol Label Switching (MPLS) là một phương thức chuyển tiếp dữ liệu qua mạng với hiệu suất cao. MPLS cho phép các Router biên trong mạng áp dụng các nhãn đơn giản đến các gói dữ liệu. MPLS tích hợp khả năng thực hiện và quản lý lưu lượng dữ liệu của lớp Data Link với khả năng mở rộng và linh hoạt định tuyến ở lớp Network. Khi được sử dụng kết hợp với các công nghệ tiêu chuẩn khác, MPLS cho phép các nhà cung cấp dịch vụ khả năng hỗ trợ một số tính năng giá trị gia tăng quan trọng cho mạng lưới của họ. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:
- Mô tả cung cấp dịch vụ khi cơ sở hạ tầng bị tấn công
- Mô tả các tính năng của MPLS
- Mô tả cách thức gán nhãn và phân phối MPLS
- Xác định các nhiệm vụ và cú pháp câu lệnh cần thiết của CISCO IOS để thực hiện MPLS frame-mode trên nền tảng CISCO IOS
- Mô tả các kiến trúc MPLS ngang hàng và giải thích các mô hình định tuyến và chuyển tiếp gói tin trong kiến trúc này
- Xác định các cú pháp câu lệnh của CISCO IOS yêu cầu đề việc cấu hình, giám sát và khắc phục sự cố VPN
- Xác định việc mô hình MPLS VPN được sử dụng các dịch vụ quản lý và truy cập internet
- Mô tả triển khai các truy cập internet khác nhau và ưu, nhược điểm của mỗi mô hình
- Giới thiệu tổng quan về lưu lượng dữ liệu MPLS

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên mạng Cisco CCNA, CCNP muốn nâng cao kỹ năng phát triển
- Các chuyên viên mạng có kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng muốn có bằng cấp CCIP của CISCO

Thời Lượng

54h (hơn 2 tháng), (Một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ)

Nội Dung Khóa Học Mạng Cisco CCIP - MPLS 642-611


Nội dung khóa học:
- Introducing Basic MPLS Concepts
- Introducing MPLS Labels and Label Stack
- Identifying MPLS Applications
- Discovering LDP Neighbors
- Establishing the Service Provider IGP Routing Environment
- Introducing Typical Label Distribution in Frame-Mode MPLS
- Introducing Convergence in Frame-Mode MPLS
- Introducing MPLS Label Allocation, Distribution, and Retention Modes
- Introducing CEF Switching
- Configuring Frame-Mode MPLS on Cisco IOS Platforms
- Monitoring Frame-Mode MPLS on Cisco IOS Platforms
- Troubleshooting Frame-Mode MPLS on Cisco IOS Platforms
- Establishing the Core MPLS Environment
- Introducing Virtual Private Networks
- Introducing Overlay and Peer-to-Peer VPNs
- Categorizing VPNs
- Introducing MPLS VPN Architecture
- Introducing MPLS VPN Routing Model
- Forwarding MPLS VPN Packets
- Using MPLS VPN Mechanisms of Cisco IOS Platforms
- Configuring VRF Tables
- Configuring an MP-BGP Session Between PE Routers
- Configuring Small-Scale Routing Protocols Between PE and CE Routers
- Monitoring MPLS VPN Operations
- Initial MPLS VPN Setup
- Running EIGRP Between PE and CE Routers
- Configuring OSPF as the Routing Protocol Between PE and CE routers
- Running OSPF Between PE and CE Routers
- Running OSPF Between PE and CE Routers - complete
- Configuring BGP as the Routing Protocol Between PE and CE routers
- Troubleshooting MPLS VPNs
- Running BGP Between PE and CE Routers

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.
Đồng bộ tài khoản