Chuyên Gia Mạng Cisco CCIP - BGP 642-661

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Mạng Cisco CCIP - BGP 642-661

Cấu hình BGP trên các Router Cisco (BGP) v3.2 là khoá học cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về BGP, các giao thức định tuyến đó là một trong những nền tảng cơ bản của internet và các công nghệ mới trên thế giới chẳng hạn như Multiprotocol Lable Switching (MPLS). Chương trình đào tạo này bao gồm phần lý thuyết BGP, cấu hình, xử lý sự cố BGP trên Cisco IOS Router và phần bài tập thực hành dựa trên cái bài LAB cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để cấu hình và khắc phục sự cố mạng BGP của khách hàng. Các giải pháp dịch vụ khác nhau trong chương trình giảng dạy bao gồm các vấn đề thiết kế mạng BGP và những quy định sử dụng các tính năng khác nhau của BGP giúp học viên thiết kế, triển khai hiệu quả hơn, tối ưu và không có lỗi những mạng BGP. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:
- Cấu hình, giám sát và xử lý sự cố cơ bản BGP đề cho phép định tuyến trong nhiều miền
- Sử dụng chính sách điều khiển BGP để quyết định đến quá trình chọn đường giảm thiểu va chạm trên mạng
- Triển khai cấu hình BGP một cách chính xác để hoàn thành kết nối khách hàng đến internet
- Cung cấp dịch vụ mạng với nhiều kết nối BGP với nhiều vùng hệ thống tự trị khác
- Xác định các vấn đề mở rộng của BGP, cho phép liên kết các giải pháp và phản ánh đường đi đến mạng khách hàng
- Sử dụng các công cụ và tính năng có sẵn của BGP để tối ưu khả năng mở rộng của giao thức định tuyến BGP

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên mạng Cisco CCNA,CCNP muốn nâng cao kỹ năng phát triển
- Các chuyên viên mạng có kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng muốn có bằng cấp CCIP của CISCO

Thời Lượng

Thời gian 54h (hơn 2 tháng), một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ

Nội Dung Khóa Học Mạng Cisco CCIP - BGP 642-661


Nội dung khóa học bao gồm:
- BGP Overview
- BGP Transit Autonomous Systems
- Route Selection Using Policy Controls
- Route Selection Using Attributes
- Customer to Provider Connectivity with BGP
- Scaling Service Provider Networks
- Optimizing BGP Scalability

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.
Đồng bộ tài khoản