Chuyên viên C&B

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC

Phòng 702, Lầu7, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Chuyên viên C&B

Mục tiêu
Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :
1. Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
2. Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
3. Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
4. Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
5. Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng)

Đối Tượng Tham Gia

Nhân viên nhân sự nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi;Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B; Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.

Thời Lượng

05 ngày học thứ 7 lúc 8g30 - 16g30

Nội Dung Khóa Học Chuyên viên C&B


 1. Thiết kế cơ cấu lương

 • Khái quát về cơ cấu lương
 • Cách tiếp cận xây dựng gói lương
 • Quản trị lương
 • Đánh giá công việc
 • Nghiên cứu lương thị trường
 • Cơ cấu trả lương
 • Chiến lược và các cách trả lương
 • Truyền thông cơ cấu lương
 • Đề tài áp dụng: lập cơ cấu và chính sách trả lương

2. Thiết kế cơ cấu thưởng

 • Các loại hình thưởng
 • Thưởng hiệu quả công việc cá nhân
 • Thưởng hiệu quả công việc tập thể/nhóm
 • Đề tài áp dụng: lập chính sách khen thưởng

3. Trả lương và phúc lợi

 • Phúc lợi nhân viên
 • Thiết kế phúc lợi
 • Các loại phúc lợi nhân viên
 • Quản trị phúc lợi
 • Quản trị trả lương
 • Đề tài áp dụng: lập chính sách phúc lợi

4. Gia tăng giá trị mang lại cho nhân viên (EVP)

 • Giá trị mang lại cho nhân viên
 • Thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Gắn kết nhân viên
 • Lưu giữ tài năng

5. Trình bày đề tài áp dụng – Thiết kế cơ cấu lương thưởng phúc lợi

 • Đăng ký đề tài áp dụng theo danh sách đề tài áp dụng giảng viên đề nghị
 • Làm và nộp đề tài áp dụng theo thời hạn quy định
 • Trình bày đề tài áp dụng trước lớp và phản hồi (25 phút/học viên)
 • Tổng kết khóa học

Ưu Đãi Chung

Liên hệ tại trung tâm theo hotline: 0917 448 068

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
Phòng 702, Lầu7, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Nguyễn Uyển
Điện thoại: (848) 3820 4155 ext 18; HP: 0938 099 166
Website: http://www.bcc.com.vn - Email: nguyenuyen@bcc.com.vn

Thành lập vào năm 2001 BCC hiện nay trở thành một trong những nhà cung cấp lớn tại Việt Nam về giải pháp đào tạo kỹ năng chuyên ngành nhân sự và quản lý, tư vấn xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Cho đến nay BCC đã triển khai các khóa đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp cho hơn 150 công ty và tổ chức các khóa đào tạo cho hơn 4.500 nhà quản lý và chuyên viên nhân sự với lĩnh vực hoạt động chính: - Đào tạo kỹ năng chuyên ngành nhân sự và quản lý. - Tư vấn xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Với sứ mạng và tôn chỉ của mình, BCC xây dựng và phát triển một nghề đang được xã hội quan tâm nhằm phục vụ cho nhu cầu bức thiết trong việc phát triển nguồn nhân lực của khách hàng nói riêng và của xã hội nói chung. Thường xuyên lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, học viên và chuyên gia qua đó cải tiến, nâng cấp để các chương trình đào tạo luôn theo kịp hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp là trách nhiệm và cam kết của BCC.

Đồng bộ tài khoản