Chuyên Viên ISO 14001

AHEAD Training

Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Chuyên Viên ISO 14001

Trong một thế giới mà vấn môi trường là hết sức nhạy cảm và các yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt, các công ty dẫn đầu chủ động lựa chọn thực hiện các hoạt động quản lí môi trường như là một phần không tách rời trong chiến lược kinh doanh của mình. ISO 14001 :2004 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mang tính phổ quát, có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, lĩnh vực hoạt động.

Đối Tượng Tham Gia

Các bạn sinh viên, nhân viên, quản lý môi trường của công ty và doanh nghiệp

Thời Lượng

6 buổi

Nội Dung Khóa Học Chuyên Viên ISO 14001


Chương trình đào tạo “Chuyên viên ISO 14001” sẽ trang bị cho bạn các kiến thức và kỹ năng cốt yếu để thiết lập và vận hành hệ thống quản lý môi trường :
- Nhận thức tại sao ISO 14001:2004 trở thành tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
- Luật định về bảo vệ môi trường.
- Thấu hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 - Giải thích kỹ lưỡng nội dung các yêu cầu. Tại sao lại có các yêu cầu này và áp dụng chúng như thế nào?
- Thiết lập hệ thống quản lý môi trường – Làm sao để thiết lập chính sách, các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường, các chương trình và quy trình quản lý môi trường.

AHEAD Training
Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: AHEAD Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8)62922144
Website: http://www.ahead-training.com - Email: info@iso-ahead.com
Để thành công trong thế giới ngày nay, cơ hội duy nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam là học thật nhanh. Học ở đây không đơn thuần là thu thập thêm thông tin. Học được hiểu là một quá trình thay đổi cách nhìn, tư duy và hành động để đạt để đạt được các kết quả mà chúng ta thực sự mong muốn. AHEAD – Training tập trung đào tạo cho các doanh nghiệp những nền tảng cơ bản cho sự thành công bền vững khám phá mục đích đích thực của tổ chức, thiết lập hệ thống quản lý, phát triển đội ngũ con người. Thông qua phương pháp đào tạo RealLearning (Thực học), chúng tôi giúp các học viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đế thực tiễn của mình.
Đồng bộ tài khoản