Chuyên Viên ISO 9000 Trong Ngành Sản Xuất

AHEAD Training

Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Chuyên Viên ISO 9000 Trong Ngành Sản Xuất

Các doanh nghiệp Việt Nam đang thua trong cuộc đua về chất lượng và năng suất so với các công ty nước ngoài, hơn lúc nào hết các doanh nghiệp đang quan tâm đến áp dụng ISO 9000 để tăng sức cạnh tranh. Nhưng thị trường lao động đang thiếu hụt trầm trọng những người có thể “làm” được ISO 9000. Các doanh nghiệp đang “đốt đuốc” đi tìm những người hiểu được bản chất của ISO 9000, có thể xây dựng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý ISO 9000. Để đạt được những điều bạn mong muốn, hãy tham gia khóa đào tạo Chuyên viên ISO 9000 trong ngành sản xuất của AHEAD. Với những kinh nghiệm hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp xây dựng đã áp dụng thành công ISO 9000, các chuyên gia Ahead sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực tiễn để tạo nền tảng cho bạn để có thể trở thành chuyên viên ISO 9000 thực thụ.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhân viên, quản lý chất lượng trong công ty

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trung tâm

Nội Dung Khóa Học Chuyên Viên ISO 9000 Trong Ngành Sản Xuất


- Tâm thức (mindset) của doanh nghiệp thành công - Tại sao một số doanh nghiệp thành công vượt trội trong khi đa số chịu số phận "thường thường bậc trung".
- Sức mạnh của hệ thống quản lý – Tại sao 85% thành công (hay thất bại) của doanh nghiệp lại phụ thuộc vào hệ thống quản lý.
- Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 – Tại sao ISO 9000 là trở thành tiêu chuẩn hệ thống quản lý phổ biến nhất trên thế giới.
- Quản lý chất lượng trong các ngành sản xuất – Làm sao để áp dụng ISO 9000 để quản lý chất lượng trong các ngành sản xuất.
- Thiết lập hệ thống quản lý ISO 9000 cho doanh nghiệp bạn – Làm sao để thiết lập chính sách, các mục tiêu và hệ thống các quá trình phù hợp và hiệu quả với đặc thù của ngành sản xuất.
- Thiết lập quy trình – Làm sao để bạn trờ thành “chuyên gia" viết quy trình.
- Nguyên lý PDCA – Phương pháp để bảo đảm một cái gì đó thực sự hữu hiệu.
- Các bài học kinh nghiệm về áp dụng ISO 9000 tại Việt Nam - Tại sao hơn 70% trường hợp áp dụng thất bại và làm sao để bạn tránh điều đó.

AHEAD Training
Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: AHEAD Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8)62922144
Website: http://www.ahead-training.com - Email: info@iso-ahead.com
Để thành công trong thế giới ngày nay, cơ hội duy nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam là học thật nhanh. Học ở đây không đơn thuần là thu thập thêm thông tin. Học được hiểu là một quá trình thay đổi cách nhìn, tư duy và hành động để đạt để đạt được các kết quả mà chúng ta thực sự mong muốn. AHEAD – Training tập trung đào tạo cho các doanh nghiệp những nền tảng cơ bản cho sự thành công bền vững khám phá mục đích đích thực của tổ chức, thiết lập hệ thống quản lý, phát triển đội ngũ con người. Thông qua phương pháp đào tạo RealLearning (Thực học), chúng tôi giúp các học viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đế thực tiễn của mình.
Đồng bộ tài khoản