Chuyên Viên ISO 22000 & HACCP

AHEAD Training

Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Chuyên Viên ISO 22000 & HACCP

Nếu doanh nghiệp của bạn kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm bạn cần phải quan tâm đến các tiêu chuẩn ISO 22000 & HACCP. ISO 22000 & HACCP là các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này gần như là một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Chương trình đào tạo “Chuyên viên ISO 22000 & HACCP” sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng thực tiễn để thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhân viên, quản lý chất lượng của công ty, doanh nghiệp

Thời Lượng

6 buổi

Nội Dung Khóa Học Chuyên Viên ISO 22000 & HACCP


- Các yêu cầu luật định về an toàn thực phẩm.
- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 & HACCP - Tại sao ISO 22000 & HACCP là trở thành tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới.
- Các yêu cầu của ISO 22000 & HACCP .
- Các yêu cầu thực hiện GMP (Good Manufacturing Practices) để đảm bảo môi trường và cơ sở hạ tầng phù hợp.
- Thiết lập hệ thống quản lý ISO 22000 & HACCP cho doanh nghiệp bạn – Làm sao để thiết lập chính sách và các mục tiêu an toàn thực phẩm, các chương trình tiên quyết, các kế hoạch HACCP.
- Thẩm tra hệ thống an toàn thực phẩm – Làm sao để bảo đảm hệ thống an toàn thực phẩm luôn có hiệu lực.
- Các kinh nghiệm và bài học thành công.

AHEAD Training
Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: AHEAD Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8)62922144
Website: http://www.ahead-training.com - Email: info@iso-ahead.com
Để thành công trong thế giới ngày nay, cơ hội duy nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam là học thật nhanh. Học ở đây không đơn thuần là thu thập thêm thông tin. Học được hiểu là một quá trình thay đổi cách nhìn, tư duy và hành động để đạt để đạt được các kết quả mà chúng ta thực sự mong muốn. AHEAD – Training tập trung đào tạo cho các doanh nghiệp những nền tảng cơ bản cho sự thành công bền vững khám phá mục đích đích thực của tổ chức, thiết lập hệ thống quản lý, phát triển đội ngũ con người. Thông qua phương pháp đào tạo RealLearning (Thực học), chúng tôi giúp các học viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đế thực tiễn của mình.
Đồng bộ tài khoản