Cơ Bản Về Chứng Khoán & Thị Trường Chứng Khoán

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC

234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Cơ Bản Về Chứng Khoán & Thị Trường Chứng Khoán

Khóa học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp những người quan tâm đến thị trường chứng khoán bước đầu có thể hiểu và tham gia vào hoạt động của thị trường chứng khoán, một trong những thị trường cao cấp và phức tạp nhất. Qua khóa học, Học viên được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó cũng giới thiệu những nét đặc thù của quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các bạn muốn tìm hiểu về đầu tư chứng khoán

Thời Lượng

60 tiết trên lớp và 01 buổi thực hành (13 buổi)

Nội Dung Khóa Học Cơ Bản Về Chứng Khoán & Thị Trường Chứng Khoán


Nội dung chương trình học:
+ Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
+ Chứng khoán
+ Thị trường Chứng khoán Sơ cấp
+ Sở Giao dịch Chứng khoán
+ Thị trường Chứng khoán phi tập trung
+ Thị trường Chứng khoán phái sinh
+ Tổ chức kinh doanh Chứng khoán
+ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Chứng khoán
+ Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán
+ Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ Chứng khoán
+ Hệ thống công bố thông tin
+ Hệ thống thanh tra, giám sát thị trường Chứng khoán
+ Thực hành giao dịch trên máy tính
+ Thi cấp Chứng chỉ chuyên môn

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC
234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: (84-4)35535870
Website: http://www.srtc.org.vn -
Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán) được thành lập theo Quyết định số 1038/1997/QĐ-TTg ngày 05/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng chính là tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc sớm ra đời Trung tâm NCKH&ĐTCK là bước đi đúng đắn thể hiện sự quyết tâm, nhanh nhạy của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích dự báo thị trường, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực - yếu tố mang tính quyết định đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm NCKH&ĐTCK từ một đơn vị nhỏ về quy mô, lại phải tiếp cận với một lĩnh vực mới mẻ, đã nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị thế, từng bước trưởng thành, góp phần xứng đáng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quảng bá hình ảnh và ngày càng gần gũi với đông đảo công chúng. Đó không chỉ là yêu cầu riêng đối với Trung tâm NCKH&ĐTCK mà cũng là yêu cầu chung đối với các cơ quan, tổ chức trong thời đại thông tin hiện nay.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản