Công Nghệ Hóa Nhuộm

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Hóa Nhuộm

Hiện nay công nghệ hóa nhuộm sử dụng nhiều trong các ngành sản xuất, biết được nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực có trình độ để nâng cao các kỹ thuật hóa nhuộm trường Công thương đã và đang đào tạo ngành công nghệ hóa nhuộm với những chương trình học bám sát thực tế của các doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế và giảng dạy bởi các giáo viên chuyên nghiệp sẽ giúp cho sinh viên biết được những kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong ngành hóa nhuộm này. Sau khi kết thúc chương trình học này các sinh viên của trường có thể đảm nhiệm các công việc phối màu trong phòng thí nghiệm, quản lý kho hóa chất - thuốc nhuộm, điều phối sản xuất, kỹ thuật ca, kỹ thuật công đoạn, KCS và có khả năng nghiên cứu chuyên sâu các đề tài chuyên ngành, có khả năng học liên thông lên trình độ cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Hóa Nhuộm


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mac – Lenin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+Toán ứng dụng.
+Vật lý đại cương.
+Hóa đại cương.
+Nhập môn tin học.
+Anh văn.
+ Pháp luật đại cương.
+Tiếng Việt thực hành.
+Kinh tế học đại cương.
+Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+Kỹ thuật phòng thí nghiệm.
+ An toàn và môi trường công nghiệp.
+Giáo dục thể chất.
+Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Hóa vô cơ.
+Hóa phân tích.
+Hóa hữu cơ.
+Hóa lý.
+Quá trình và thiết bị hóa học.
+Hóa học thuốc nhuộm.
+Hóa polime.
+Vật liệu nhuộm.
+Đại cương công nghệ dệt sợi.
+ Anh văn chuyên ngành.
+Tiền xử lý.
+Thiết bị nhuộm.
+Công nghệ nhuộm xơ thiên nhiên.
+Công nghệ nhuộm xơ tổng hợp.
+Công nghệ in hoa.
+Công nghệ xử lý hoàn tất.
+Thiết kế dây chuyền công nghệ nhuộm.
+Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
+Định mức kỹ thuật.
+Kỹ thuật đo màu.
+Đồ án môn học.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản