Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An - DLA

Số 938, QL 1A, P. Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng

Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong việc giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
Đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, có nhận thức chính trị vững vàng; có khả năng tự học và các kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Thời Lượng

4,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng


- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mac – Lênin
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Pháp luật đại cương
- Anh văn 1
- Anh văn 2
- Anh văn 3
- Toán A1
- Toán A2
- Toán A3
- Vật lý A1
- Vật lý A2
- Hóa đại cương và thí nghiệm
- Tin học cơ bản 1
- Tin học cơ bản 2
- Xác xuất thống kê
- Môi trường xây dựng
- Kiến trúc dân dụng và đồ án
- Kỹ thuật thi công và đồ án
- Bê tông 2 và đồ án
- Kết cấu thép 2 và đồ án
- Tổ chức thi công và đồ án
- Cấu trúc dữ liệu và thực hành
- Công nghệ phần mềm
- Cơ sở dữ liệu và thực hành
- Ngôn ngữ lập trình và đồ án
- Lập trình hướng đối tượng và TH
- Kỹ thuật thi công và đồ án
- Bê tông 2 và đồ án
- Kết cấu thép 2 và đồ án
- Kiến trúc dân dụng và đồ án
- Thiết kế cầu - cảng
- Thiết kế đường giao thông
- Thi công cầu cảng
- Thi công đường giao thông và đồ án
...

Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An - DLA
Số 938, QL 1A, P. Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An
Người liên hệ: Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long
Điện thoại: (072)3512826
Website: http://www.daihoclongan.edu.vn - Email: info@daihoclongan.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tọa lạc tại Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Trường được thành lập theo quyết định 542/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 04/05/2007, là một Trường Đại học đa ngành gồm nhiều bậc hệ đào tạo đa dạng, với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, phát triển, cung ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho công cuộc hội nhập kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, vì mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Chất lượng đào tạo là điều được Ban giám hiệu trường quan tâm hàng đầu. Mục tiêu của trường là đào tạo một đội ngũ những người lao động có kỹ thuật, có kiến thức khoa học công nghệ hiện đại và có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo, không những có đủ khả năng làm chủ về kiến thức thuộc chuyên ngành được đào tạo mà còn nắm bắt và đuổi kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ thời đại, đáp ứng với những biến đổi toàn diện và sâu sắc trong một nền kinh tế hiện đại - nền kinh tế tri thức. Đội ngũ giảng viên của nhà trường có hơn 250 người là những giảng viên kinh nghiệm lâu năm và tâm huyết với nghề gồm 2 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư, 2 Tiến sĩ khoa học, 31 Tiến sĩ và trên 70 Thạc sĩ, trong đó phần lớn giảng viên được đào tạo từ nước ngoài và cả người nước ngoài.
Các cử nhân và kỹ sư được đào tạo tại trường sau hơn 5 năm hoạt động là nguồn nhân lực góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng - một thành quả rất đáng tự hào của trường Đại học KTCN Long An trên con đường “tri hành - đạt nhân”.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản