Công Nghệ Phần Mềm - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Phần Mềm

Công nghệ phần mềm hay kỹ nghệ phần mềm (tiếng Anh: software engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm. Ngành học kỹ nghệ phần mềm bao trùm kiến thức, các công cụ, và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, và thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng, kiểm thử (software testing), và bảo trì phần mềm.Kỹ nghệ phần mềm còn sử dụng kiến thức của các lĩnh vực như kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án, quản lý chất lượng, công thái học phần mềm (software ergonomics), và kỹ nghệ hệ thống (systems engineering). Thông qua chương trình đào tạo của trường Đại Học Điện Lực, hy vọng sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

4 năm và 6 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Phần Mềm


- Kiến trúc máy tính
- Cơ sở dữ liệu
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Hệ điều hành
- Mạng máy tính
- Phân tích và thiết kế hệ thống
- Lập trình hướng đối tượng
- Công nghệ phần mềm
- Ngôn ngữ lập trình C/C++
- Lập trình trên nền Web
- Các mô hình toán trong điện lực
- Nhập môn trí tuệ nhân tạo
- Đồ hoạ máy tính
- Lập trình phần mềm nhúng
- Các công cụ CASE
- Phân tích thiết kế hướng đối tượng
- Quản trị dự án phần mềm
- Lập trình .Net 1
- Đồ án lập trình .Net 1
- Lập trình Java
- Đồ án lập trình Java
- Tin học ứng dụng
- Và một số môn khác

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản