Công Nghệ Sinh Học - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT

Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức:
- Các nguyên lý và quy trình sinh học cơ bản
- Lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học
- Nội dung cơ bản và các phương pháp mới trong công nghệ sinh học
Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng:
- Biết cách triển khai và thực hành tốt các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học
- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, phân tích và xử lý các kết quả thí nghiệm để ứng dụng trong thực tế sản xuất và chuyển giao công nghệ sinh học
- Có khả năng thực thi ít nhất một kỹ thuật cụ thể trong công nghệ sinh học

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT và tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học


- Kiến thức giáo dục đại cương: 41 tín chỉ
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Hóa đại cương
+ Hóa hữu cơ
+ Hóa phân tích
+ Tin học đại cương
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 46 tín chỉ
+ Kỹ thuật phòng thí nghiệm
+ Tin học ứng dụng trong sinh học
+ Hóa sinh học
+ Thực vật học
+ Động vật học
+ Sinh học đại cương
+ Nhập môn công nghệ sinh học
+ Sinh thái học cơ sở
+ Công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm NN sau thu hoạch
+ Công nghệ gen và enzim
+ Đại cương về khoa học môi trường
+ Công nghệ môi trường
+ Ô nhiễm môi trường
+ Phương pháp phân tích và đánh giá môi trường
+ Một số môn cơ sở và môn chuyên ngành khác
- Thực tập khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương: 7 tín chỉ

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT
Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
Điện thoại: (038)3956573 - (038)3956616
Website: http://vxut.edu.vn -
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được thành lập theo Quyết định số: 2688/QĐ- TTg ngày 6/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở chính tại Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An (Cách bãi biển du lịch Cửa Lò khoảng 15 phút đi bộ và Sân bay Vinh 10 phút đi ôtô). Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân là trung tâm đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học. Được xây dựng với tôn chỉ coi trọng chất lượng đào tạo, có mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất nhằm mục tiêu phát triển toàn diện con người và phát triển kinh tế - xã hội, trong vùng và cả nước.
Với chức năng đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng trình độ đào tạo, có sức khỏe, có khả năng thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo ra việc cho mình và cho người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào xây dựng một nền kinh tế tri thức, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, bản sắc dân tộc.
Ngành nghề và quy mô đào tạo: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tập trung đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành nghề: Công nghệ sinh học; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Tiếng anh phiên dịch; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật công trình xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản