Công Nghệ Sinh Học - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT

Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học

Sau khi học xong chương trình cử nhân công nghệ sinh học có thể đảm nhận các chức năng nhiệm vụ sau đây:
- Giảng dạy Sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và công nghệ sinh học ở các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, các trường trung học phổ thông hoặc chuyên nghiệp, kỹ thuật viên cao cấp về sinh học và công nghệ sinh học, môi trường ở các trường đại học và viện nghiên cứu.
- Nghiên cứu trong một số lĩnh vực của sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học, môi trường ở các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng.
- Chuyên viên công nghệ sinh học trong các cơ quan quản lý, chỉ đạo sản xuất, trực tiếp sản xuất và dịch vụ các vấn đề tư vấn sản xuất, kiểm tra sản phẩm đề xuất mô hình, thiết kế, thi công, cải tiến công nghệ, xử lý môi trường trong các lĩnh vực sinh học, y tế, các cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp…
- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và môi trường của các ngành hoặc các địa phương (Bộ, Sở, phòng, ban) và kiểm soát, thanh tra, tư vấn trong các ngành nông lâm ngư, môi trường thực phẩm, y tế, khoa học hình sự…
- Chuyên viên Công nghệ sinh học trong các trung tâm nghiên cứu ở tỉnh, thành phố, quận, huyện.v v

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học


- Kiến thức giáo dục đại cương: 51 tín chỉ
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
+ Tiếng Anh cơ bản
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Hóa đại cương
+ Hóa hữu cơ
+ Hóa phân tích
+ Kỹ thuật phòng thí nghiệm
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 71 tín chỉ
+ Hóa sinh học
+ Thực vật học
+ Động vật
+ Sinh học đại cương
+ Sinh học phân tử
+ Vi sinh vật
+ Sinh học chức năng thực vật
+ Sinh học chức năng động vật
+ Đại cương về khoa học môi trường
+ Công nghệ môi trường
+ Ô nhiễm môi trường
+ Hóa học môi trường
+ Kỹ thuật môi trường
+ Đánh giá tác động môi trường
+ Vi sinh vật môi trường
+ Một số môn cơ sở và môn chuyên ngành khác
- Thực tập và khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương: 9 tín chỉ

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT
Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
Điện thoại: (038)3956573 - (038)3956616
Website: http://vxut.edu.vn -
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được thành lập theo Quyết định số: 2688/QĐ- TTg ngày 6/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở chính tại Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An (Cách bãi biển du lịch Cửa Lò khoảng 15 phút đi bộ và Sân bay Vinh 10 phút đi ôtô). Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân là trung tâm đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học. Được xây dựng với tôn chỉ coi trọng chất lượng đào tạo, có mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất nhằm mục tiêu phát triển toàn diện con người và phát triển kinh tế - xã hội, trong vùng và cả nước.
Với chức năng đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng trình độ đào tạo, có sức khỏe, có khả năng thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo ra việc cho mình và cho người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào xây dựng một nền kinh tế tri thức, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, bản sắc dân tộc.
Ngành nghề và quy mô đào tạo: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tập trung đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành nghề: Công nghệ sinh học; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Tiếng anh phiên dịch; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật công trình xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản