Quản Trị Kinh Doanh - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT

Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương: 37 tín chỉ + 6 tín chỉ ngoại khóa
+ Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của ĐCS VN
+ Tiếng Anh cơ bản
+ Toán Cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Pháp luật đại cương
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 77 tín chỉ + 6 tín chỉ ngoại khóa
+ Kinh tế Vi mô
+ Kinh tế Vĩ mô
+ Luật Kinh tế
+ Tài chính - Tiền tệ
+ Thị trường chứng khoán
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Nguyên lý thống kê
+ Bảo hiểm
+ Quản trị tài chính
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị nhân lực
+ Quản trị dự án
+ Quản trị hành chính văn phòng
+ Quản trị sản xuất và vận hành
+ Văn hóa kinh doanh
+ Quản trị chất lượng
+ Một số môn cơ sở ngành và chuyên ngành khác
- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 16 tín chỉ

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT
Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
Điện thoại: (038)3956573 - (038)3956616
Website: http://vxut.edu.vn -
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được thành lập theo Quyết định số: 2688/QĐ- TTg ngày 6/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở chính tại Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An (Cách bãi biển du lịch Cửa Lò khoảng 15 phút đi bộ và Sân bay Vinh 10 phút đi ôtô). Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân là trung tâm đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học. Được xây dựng với tôn chỉ coi trọng chất lượng đào tạo, có mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất nhằm mục tiêu phát triển toàn diện con người và phát triển kinh tế - xã hội, trong vùng và cả nước.
Với chức năng đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng trình độ đào tạo, có sức khỏe, có khả năng thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo ra việc cho mình và cho người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào xây dựng một nền kinh tế tri thức, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, bản sắc dân tộc.
Ngành nghề và quy mô đào tạo: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tập trung đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành nghề: Công nghệ sinh học; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Tiếng anh phiên dịch; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật công trình xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản