Công Nghệ Thông Tin

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính (bao gồm phần cứng, phần mềm) để cung cấp một giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Các giải pháp CNTT rất đa dạng như phần mềm quản lý nhân viên trong cơ quan, tổ chức, website dạy học qua mạng, hệ thống máy tính phục vụ cho nhu cầu tính cước, phần mềm trên các thiết bị di động hoặc những chương trình giải trí trên Internet. Bởi vậy, đối tượng phục vụ của ngành CNTT ngày càng phong phú. Chương trình đào tạo nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật; có đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về công nghệ thông tin, các phương pháp và kỹ năng tích hợp, các kiến thức kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mac Lenin.
+Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+Toán ứng dụng (toán rời rạc, phương pháp tính).
+Vật lý đại cương.
+Nhập môn tin học.
+Anh văn
+Pháp luật đại cương.
+Kinh tế học đại cương.
+Tiếng Việt thực hành.
+ Nhập môn lập trình.
+Tin văn phòng.
+Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+Toán cao cấp.
+Giáo dục thể chất.
+Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Lắp ráp cài đặt máy tính.
+Điện tử cho tin học.
+Kỹ thuật lập trình.
+Cấu trúc máy tính.
+Anh văn chuyên ngành.
+ Lập trình quản lý.
+Thiết kế WEB.
+ Hệ điều hành.
+Cấu trúc dữ liệu .
+Cơ sở dữ liệu.
+Mạng máy tính.
+Lập trình đồ họa.
+Phân tích và thiết kế hệ thống.
+Lập trình hướng đối tượng.
+Trí tuệ nhân tạo.
+Lập trình WEB.
+Quản trị CSDL SQL Server.
+Cài đặt, quản trị mạng.
+Lập trình Windows.
+Chuyên đề I (Photoshop).
+Chuyên đề II (Xử lý ảnh).

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản