Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin (CNTT) có mặt ở khắp nơi, hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đã san bằng khoảng cách, tác động tích cực tới kiến thức, kỹ năng của con người và biến thế giới thành một thế giới phẳng. Với sự tỏa rộng này, môi trường làm việc của ngành CNTT ngày đa dạng thu hút một nguồn nhân lực rất lớn. Chính vì vậy, đây là ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam liên tục được đầu tư và chú trọng trong nhiều năm qua. Góp phần liên tục nâng cao chất lượng đào tạo của ngành CNTT, Trường Đại học Hoa Sen liên tục chuẩn hóa chương trình đào tạo Công nghệ thông tin với các chuẩn quốc tế như Nhật Bản, ACM/ IEEE (Mỹ), bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên, thường xuyên gắn kết các hoạt động đào tạo với doanh nghiệp. Kết quả của những hoạt động này là khả năng liên thông, liên ngành cao của chương trình, không chỉ giữa các hệ các ngành liên quan mà còn với nhiều chương trình của các trường Đại học quốc tế đặc biệt trong khối Anh, Mỹ, Úc. Mục tiêu chương trình đào tạo:
- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham gia quá trình tin học hóa các hệ thống thông tin cũng như xây dựng các phần mềm nhằm phục vụ cho các đơn vị, cá nhân.
- Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tự nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nghề và xã hội.
- Sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm để thúc đẩy sự hợp tác phát triển của tổ chức và xã hội.
- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng giao tiếp tốt để làm việc, tư vấn thuyết phục nhiều đối tượng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
- Sinh viên vận dụng được kiến thức và kỹ năng của ngành, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội và thế giới.

Đối Tượng Tham Gia

- Thi tuyển theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 của Bộ GD-ĐT
- Khối thi: A, A1, D1, D3

Thời Lượng

Theo quy định của nhà trường và khóa học.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- 142 tín chỉ (TC) chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (150 tiết) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết)
- Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở: 33 tín chỉ
- Kiến thức ngành chính: 61 tín chỉ
- Giáo dục thể chất: 150 tiết, cấp chứng chỉ GDTC
- Giáo dục quốc phòng: 165 tiết, cấp chứng chỉ GDQP.

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.
Đồng bộ tài khoản