Công Nghệ Thông Tin - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ Thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology hay là IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin. Trường Đại Học Điện Lực tuyển sinh ngành công nghệ thông tịn hệ Cao đẳng nhằm đào tạo Cử nhân CNTT có kiến thức cơ bản, nền tảng về CNTT tương đối hoàn chỉnh, các kiến thức chuyên sâu theo các chuyên ngành hẹp của CNTT tiếp cận với trình độ chung trên thế giới; có kỹ năng thực hành thành thạo về: bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy tính; quản trị mạng máy tính; gia công phần mềm; tham mưu, tư vấn và triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng CNTT và có khả năng học sau đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Kiến thức cơ sở ngành
+ Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật
+ Nhập môn tin học
+ Kỹ thuật điện đại cương
+ Toán rời rạc
+ Hệ thống điện đại cương
- Kiến thức chuyên ngành
+ Kiến trúc máy tính
+ Ngôn ngữ lập trình C/C++
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
+ Cơ sở dữ liệu
+ Ngôn ngữ lập trình ASSEMBLY
+ Mạng máy tính
+ Lập trình hướng đối tượng
+ Lập trình .Net
+ Đồ án lập trình .Net
+ Lập trình Visual Basic
- Và một số môn khác
- Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp
- Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản