Công Nghệ Tự Động - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Tự Động

Thông chương trình đào tạo của nhân ngành Công Nghệ Tự Động - Hệ Cao Đẳng của trường Đại Học Điện Lực sẽ giúp sinh viên có một số kỹ năng:
- Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và các trang thiết bị tự động
- Sử dụng được các phần mềm mô phỏng - ứng dụng trong kỹ thuật: CAD/CAM-CNC, CAE,…
- Xây dựng và vận hành các hệ thống sản xuất tích hợp dùng máy tính (CIM) để tích hợp các hoạt động phân đoạn của quá trình sản xuất thành một hệ thống sản xuất thống nhất
- Sử dụng thành thạo các phần mềm công cụ để tính toán, thử nghiệm tìm thiết kế tối ưu cho khuôn mẫu (CAD/CAE), chế tạo khuôn mẫu trên máy CNC (ProEngineer, Moldex 3D,…)
- Có khả năng trình bày, giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực sản xuất tích hợp (CIM) hoặc công nghệ chế tạo khuôn mẫu
- Khai thác và ứng dụng thực tiễn các công nghệ mới

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Tự Động


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin
- Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh
- Toán cao cấp A
- Vật lý đại cương
- Hoá học đại cương
- Nhập môn tin học
- Hình hoạ vẽ kĩ thuật
- Cơ kỹ thuật
- Ngôn ngữ lập trình C
- Lý thuyết mạch
- Máy điện
- Khí cụ điện
- Kỹ thuật điện tử tương tự
- Kỹ thuật điện tử số
- Vật liệu điện
- Quản trị doanh nghiệp
- Kỹ thuật an toàn
- Kỹ thuật đo lường
- Kỹ thuật vi xử lý
- Truyền động điện
- Cung cấp điện + BTD
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Điện tử công suất
- Và một số môn khác

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản