Công Nghệ Tự Động - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Tự Động

Trường Đại Học Điện Lực tổ chức đào tạo của nhân Đại học ngành Công Nghệ Tự Động giúp sinh viên có kiến thức về các thành phần, cấu trúc của hệ thống sản xuất, dòng thông tin và xử lý tin, kiến thức về các phương thức điều khiển trong các hệ thống sản xuất được tự động hoá, tạo mẫu và chế tạo khuôn mẫu, có các kiến thức và khả năng áp dụng những kiến thức về hệ thống sản xuất tích hợp dùng máy tính (CIM), mạng truyền thông công nghiệp, các phương pháp gia công tiên tiến để xây dựng, giải quyết và đưa ra các giải pháp cho các hệ thống sản xuất tự động hoá, hệ thống sản xuất tích hợp dùng máy tính (CIM), công nghệ chế tạo khuôn mẫu hiện đại.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Tự Động


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin
- Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Pháp luật đại cương
- Kinh tế học đại cương
- Ngoại ngữ
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao
- Hàm phức và phép biến đổi Laplace
- Toán qui hoạch tuyến tính
- Nhập môn tin học
- Vật lý đại cương
- Hoá học đại cương
- Giáo dục thể chất
- Hình hoạ, vẽ kỹ thuật
- Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu
- Cơ kỹ thuật
- Kỹ thuật an toàn
- Lý thuyết mạch
- Máy điện
- Vi điều khiển
- Điện tử tương tự
- Điện tử số
- Kỹ thuật đo lường
- Ngôn ngữ lập trình C
- Cung cấp điện
- Vật liệu điện
- Kỹ thuật thuỷ khí
- Và một số môn khác

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản