Cử Nhân Kế Toán

Đại Học Thủ Dầu Một

Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Trường Đại Học Thủ Dầu Một tổ chức tuyển sinh chuyên ngành kế toán nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp ra trường có thể:
- Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, các tổ chức kinh tế - xã hội, các công ty kiểm toán…
-Tham gia các dự án phát triển và ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế -xã hội khác nhau ở trình độ cao.
- Nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Trang bị cho sinh viên những kiến thức thuộc lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán Việt Nam và quốc tế cũng như về hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực này.
- Tổng hợp kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác kế toán - kiểm toán ở các doanh nghiệp, đồng thời có khả năng phân tích, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư liên quan.

Đại Học Thủ Dầu Một
Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Đại Học Thủ Dầu Một
Điện thoại: (0650)3822518
Website: http://tdmu.edu.vn -
Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương là Cơ sở 5 của Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm đào tạo giáo viên THCS có trình độ cao đẳng, sau đó trường được giao lại cho tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) và trở thành Trường Sư phạm Cấp II của tỉnh Sông Bé. Năm 1988, được công nhận là Trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 12/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản