Quản Trị Kinh Doanh

Đại Học Thủ Dầu Một

Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Thủ Dầu Một tổ chức tuyển sinh chuyên ngành quản trị kinh doanh nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp ra trường có thể:
- Làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội.
- Kiến thức chuyên môn như chức năng, quá trình kinh doanh và phương pháp quản trị ở các doanh nghiệp như quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị nhân sự.
- Bổ sung các kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; hoạch định kế hoạch, chính sách, chiến lược kinh doanh.
- Hướng dẫn cách tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.
- Rèn luyện khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh và tổ chức công việc một cách sáng tạo trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đại Học Thủ Dầu Một
Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Đại Học Thủ Dầu Một
Điện thoại: (0650)3822518
Website: http://tdmu.edu.vn -
Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương là Cơ sở 5 của Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm đào tạo giáo viên THCS có trình độ cao đẳng, sau đó trường được giao lại cho tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) và trở thành Trường Sư phạm Cấp II của tỉnh Sông Bé. Năm 1988, được công nhận là Trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 12/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản