Kỹ Thuật Phần Mềm

Đại Học Thủ Dầu Một

Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Phần Mềm

Trường Đại Học Thủ Dầu Một tổ chức tuyển sinh chuyên ngành kỹ thuật phần mềm nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp ra trường có thể:
- Thực hiện các hoạt động phát triển, gia công phần mềm, thiết kế website,.
- Quản lý các nhóm thực hiện các dự án về phát triển phần mềm.
- Tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về CNTT.
- Chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp về CNTT.
- Tham gia quản lý các bộ phận vận hành và phát triển CNTT trong các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT.
- Giảng dạy chuyên ngành CNTT tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Phần Mềm


- Kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm.
- Các kiến thức chuyên môn về ngành.
- Kỹ năng phân tích; thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.
- Cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học.
- Tin học và Ngoại ngữ.

Đại Học Thủ Dầu Một
Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Đại Học Thủ Dầu Một
Điện thoại: (0650)3822518
Website: http://tdmu.edu.vn -
Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương là Cơ sở 5 của Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm đào tạo giáo viên THCS có trình độ cao đẳng, sau đó trường được giao lại cho tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) và trở thành Trường Sư phạm Cấp II của tỉnh Sông Bé. Năm 1988, được công nhận là Trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 12/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản