Hệ Thống Thông Tin

Đại Học Thủ Dầu Một

Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin

Trường Đại Học Thủ Dầu Một tổ chức tuyển sinh chuyên ngành hệ thống thông tin nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp ra trường có thể:
- Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng…
- Tổ chức thiết kế, đánh giá và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các trình độ phù hợp.
- Chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp phát triển hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin


- Kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống thông tin.
- Xây dựng các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế và hành chính, dịch vụ.
- Bổ sung các kiến thức và kỹ năng tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Ngoại ngữ và Tin học.

Đại Học Thủ Dầu Một
Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Đại Học Thủ Dầu Một
Điện thoại: (0650)3822518
Website: http://tdmu.edu.vn -
Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương là Cơ sở 5 của Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm đào tạo giáo viên THCS có trình độ cao đẳng, sau đó trường được giao lại cho tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) và trở thành Trường Sư phạm Cấp II của tỉnh Sông Bé. Năm 1988, được công nhận là Trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 12/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản