Cử Nhân Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTT

300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị tốt nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường và kiến thức chuyên sâu về tài chính ngân hàng, có năng lực thực hành về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác tài chính ở các doanh nghiệp, công ty, ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế khác. Đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập toàn cầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn để làm việc ở các ngân hàng, kho bạc nhà nước hoặc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm đầu vào theo quy định của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Khoa học xã hội.
+ Ngoại ngữ.
+Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức chuyên ngành.
+ Kinh tế học.
+ Nguyên lý kế toán.
+ Nguyên lý thống kê.
+ Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 1.
+ Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 2.
+ Marketing căn bản.
+ Nghiệp vụ hành chính văn phòng.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Thanh toán quốc tế.
+ Tài chính doanh nghiệp.
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp.
+ Quản trị ngân hàng.
+ Thẩm định dự án đầu tư.
+ Thị trường chứng khoán.
+ Marketing ngân hàng.
+ Kế toán hành chính sự nghiệp.
+ Phân tích tài chính doanh nghiệp.
+ Tài chính quốc tế.
+ Kinh doanh ngoại hối .
+ Tín dụng ngân hàng.
+ Tín dụng ngân hàng – thực hành.
+ Kiểm toán ngân hàng.
+ Kế toán ngân hàng.
+ Kế toán ngân hàng – thực hành.

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTT
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)62619423 - (08)39411189
Website: http://www.ntt.edu.vn -
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành là một trường đại học đa ngành, đa nghề, đa bậc học, đa cơ sở đào tạo. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ hơn 2.000 CB, GV, CNV trong đó hơn 62% có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ , thạc sỹ còn lại là kỹ sư và cử nhân, với quy mô hơn 26.000 học sinh sinh viên. Nhà trường hiện đang đào tạo gần 40 chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, khoa học bảo vệ sức khỏe, ngoại ngữ: Anh -Nhật - Trung - Hàn và khoa học xã hội và nhân văn ở bậc đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, liên thông và đào tạo từ xa. Nhà trường luôn có những chính sách thu hút người tài giỏi về làm giảng viên với tinh thần tôn sư trọng đạo và luôn luôn đòi hỏi giảng viên phải dạy người, dạy nghề để các em học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng lập thân, lập nghiệp. Với triết lý đào tạo: “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”, để nâng cao giá trị bản thân người học đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy, học sinh sinh viên của trường đại học Nguyễn Tất Thành tốt nghiệp ra trường đã được các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động cả trong và ngoài nước chấp nhận tuyển dụng lên đến 94-95% có việc làm. Bởi vì trong thời gian đào tạo các em học sinh sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn được trang bị các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống, nên khi các em tốt nghiệp ra trường các em rất tự tin, chủ động, sáng tạo và có khả năng phản biện cao.
Đồng bộ tài khoản