Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTT

300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình đào tạo những sinh viên có phẩm chất chính trị tốt, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đảng và nhà nước, có đạo đức kinh doanh trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế, có sức khỏe tốt. Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương của khối ngành kinh tế và những kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh. Trang bị trình độ tiếng Anh và tin học căn bản cho sinh viên có những khả năng căn bản ứng dụng vào công việc quản trị tài chính kế toán doanh nghiệp. Nắm vững những khái niệm, nguyên lý, phương pháp và các công cụ trong việc ra các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Có khả năng cơ bản về tổ chức công tác kế toán, thực hành thành thạo các phần quản lý tài
chính - kế toán doanh nghiệp. Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết chuyên ngành giúp một cử nhân cao đẳng có khả năng quản lý chất lượng, quản lý tài chính doanh nghiệp, tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm đầu vào theo quy định của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Khoa học xã hội.
+ Ngoại ngữ.
+Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức chuyên ngành.
+ Kinh tế học.
+ Nguyên lý kế toán.
+ Nhập môn tài chính tiền tệ.
+ Tin học ứng dụng trong kinh doanh.
+ Marketing căn bản.
+ Anh văn chuyên ngành .
+ Hệ thống thông tin quản lý.
+ Quản trị nhân sự.
+ Quản lý chất lượng.
+ Quản trị chiến lược chính sách kinh doanh.
+ Thống kê kinh doanh.
+ Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo.
+ Tài chính quốc tế.
+ Thanh toán quốc tế.
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp.
+ Quản trị sản xuất và dịch vụ.
+ Phân tích hoạt động kinh tế.
+ Quản trị tài chính doanh nghiệp.
+ Quản trị dự án đầu tư.
+ Thị trường chứng khoán.

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTT
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)62619423 - (08)39411189
Website: http://www.ntt.edu.vn -
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành là một trường đại học đa ngành, đa nghề, đa bậc học, đa cơ sở đào tạo. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ hơn 2.000 CB, GV, CNV trong đó hơn 62% có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ , thạc sỹ còn lại là kỹ sư và cử nhân, với quy mô hơn 26.000 học sinh sinh viên. Nhà trường hiện đang đào tạo gần 40 chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, khoa học bảo vệ sức khỏe, ngoại ngữ: Anh -Nhật - Trung - Hàn và khoa học xã hội và nhân văn ở bậc đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, liên thông và đào tạo từ xa. Nhà trường luôn có những chính sách thu hút người tài giỏi về làm giảng viên với tinh thần tôn sư trọng đạo và luôn luôn đòi hỏi giảng viên phải dạy người, dạy nghề để các em học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng lập thân, lập nghiệp. Với triết lý đào tạo: “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”, để nâng cao giá trị bản thân người học đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy, học sinh sinh viên của trường đại học Nguyễn Tất Thành tốt nghiệp ra trường đã được các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động cả trong và ngoài nước chấp nhận tuyển dụng lên đến 94-95% có việc làm. Bởi vì trong thời gian đào tạo các em học sinh sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn được trang bị các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống, nên khi các em tốt nghiệp ra trường các em rất tự tin, chủ động, sáng tạo và có khả năng phản biện cao.
Đồng bộ tài khoản