Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng

Chương trình Đại học ngành Điện công nghiệp và dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cử nhân ngành Điện công nghiệp và dân dụng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng


- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin
- Đường lối cách mạng của ĐCS Việt nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Kinh tế học đại cương
- Pháp luật học đại cương
- Tiếng Anh
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Toán cao cấp
- Xác suất thống kê
- Kỹ thuật an toàn
- Kỹ năng tìm kiếm tổng hợp tài liệu
- Lý thuyết mạch
- Máy điện
- Kỹ thuật điện tử tương tự
- Kỹ thuật điện tử số
- Kỹ thuật Vi xử lý
- Kỹ thuật đo lường
- Ngôn ngữ lập trình C
- Tin học ứng dụng trong điện công nghiệp
- Điện tử công suất
- Đồ án Điện tử công suất
- Khí cụ điện hạ áp
- Khí cụ điện trung cao áp
- Truyền động điện
- ĐK Quá trình cơ điện
- Tự động hoá và điều khiển thiết bị điện
- Và một số môn khác

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản