Điều Dưỡng Đa Khoa

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Điều Dưỡng Đa Khoa

Đây là chương trình đào tạo đầu tiên của ngành y dược, trên cơ sở chương trình khung của bộ giáo dục và các nội dung quy định của bộ y tế. Sau khi học xong chương trình học viên sẽ có được những kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở bậc trung cấp, cụ thể như: Tiếp đón người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và thân nhân người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế. Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn uống, trạng thái tâm sinh lý của người bệnh. Theo dõi và báo cáo những diễn biến bất thường cho thầy thuốc. Nhận định tình trạng người bệnh để lập kế hoạch chăm sóc. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Thực hiện các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh. Phụ giúp thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện các thủ thuật chuẩn đoán, điều trị. Động viên người bệnh an tâm điều trị, hướng dẫn người bệnh, thân nhân người bệnh cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị. Phổ biến kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh và thân nhân người bệnh. Quản lý và bảo quản thuốc,dụng cụ,trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị. Thực hiện luật bảo vệ sức khỏe nhân dân và quy định về chuyên môn của bộ y tế.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học sinh tốt nghiệp THPT

Thời Lượng

24 tháng

Nội Dung Khóa Học Điều Dưỡng Đa Khoa


- Các môn học chung.
+ Giáo dục quốc phòng.
+ Chính trị.
+ Thể dục thể thao.
+ Tin học.
+ Ngoại ngữ.
+ Giáo dục pháp luật
- Các môn cơ sở
+ Ngoại ngữ chuyên ngành.
+ Tin học chuyên ngành.
+ Giải phẫu sinh lý
+ Vi - ký sinh trùng.
+ Dược lý.
+ Dinh dưỡng.
+ Vệ sinh phòng bệnh .
+ Truyền thông và giáo dục sức khỏe.
+ Quản lý và tổ chức y tế.
- Các môn chuyên môn
+ Điều dưỡng cơ bản.
+ Kỹ thuật điều dưỡng.
+ Điều dưỡng nội khoa.
+ Điều dưỡng ngoại khoa.
+ Điều dưỡng nhi khoa.
+ Điều dưỡng truyền nhiễm.
+ Điều dưỡng sản phụ khoa.
+ Điều dưỡng bệnh chuyên khoa.
+ Y học cổ truyền.
+ Cấp cứu ban đầu.

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn
47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 84822167454 - 38503120 - 38504637
Website: http://www.namsaigon.edu.vn - Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn
Do yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, những tiến bộ khoa học và công nghệ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh. Điều đó đã tác động lớn đến công tác đào tạo, đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo phải đổi mới về phương thức và mục tiêu đào tạo để cung cấp cho nền kinh tế của đất nước một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì thế đào tạo cao đẳng, đại học là một xu thế chung của các nước công nghiệp. Phát triển giáo dục bậc đại học, cao đẳng là một xu thế đối với một thành phố công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng, phần định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và vùng có viết xây dựng hoàn chỉnh, phát triển các trường đại học và cao đẳng theo mạng lưới hợp lý số học sinh tuyển mới vào đại học và cao đẳng tăng 5%/năm . Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao. Gắn việc hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước, mở rộng các hình thức đào tạo nghề đa dạng, linh hoạt, năng động. Từ chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế của đảng và nhà nước ta trong những năm tới, trên cơ sở đã xác định các ngành mũi nhọn của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động, cơ khí chế tạo, điện điện tử).
  • » Xem thêm
    • Nhiều văn bản của đảng, nhà nước và của ngành giáo dục đào tạo đều nhấn mạnh đến việc cấp bách chuyển đổi mục tiêu đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Đồng bộ tài khoản