Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí chế tạo được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí chế tạo, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên cơ khí chế tạo máy có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ như vận hành được các thiết bị cơ khí; thiết kế chế tạo chi tiết máy ở mức độ đơn giản, đảm nhiệm được các chế độ bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị cơ khí, có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế tạo, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ khí.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo


- Học phần bắt buộc.
+ Giáo dục Quốc phòng - An ninh.
+ Chính trị.
+ Giáo dục thể chất.
+ Tin học.
+ Ngoại ngữ.
+ Pháp luật.
- Các học phần cơ sở.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Vẽ kỹ thuật.
+ Vẽ thiết kế trên máy tính (ACAD).
+ Vật liệu cơ khí.
+ Cơ kỹ thuật.
+ Sức bền vật liệu.
+ Dung sai đo lường.
+ Nguyên lý-Chi tiết máy.
+ Điện kỹ thuật.
+ An toàn lao động.
- Các học phần chuyên môn
+ Nguyên lý cắt gọt kim loại.
+ Máy cắt kim loại.
+ Trang bị điện trong máy cắt kim loại.
+ CN chế tạo máy.
+ CAD/CAM-CNC.
+ Kỹ thuật sửa chữa.
+ Chế tạo phôi.
+ Đồ gá.
+ Truyền dẫn thủy khí trong cơ khí.

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn
47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 84822167454 - 38503120 - 38504637
Website: http://www.namsaigon.edu.vn - Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn
Do yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, những tiến bộ khoa học và công nghệ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh. Điều đó đã tác động lớn đến công tác đào tạo, đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo phải đổi mới về phương thức và mục tiêu đào tạo để cung cấp cho nền kinh tế của đất nước một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì thế đào tạo cao đẳng, đại học là một xu thế chung của các nước công nghiệp. Phát triển giáo dục bậc đại học, cao đẳng là một xu thế đối với một thành phố công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng, phần định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và vùng có viết xây dựng hoàn chỉnh, phát triển các trường đại học và cao đẳng theo mạng lưới hợp lý số học sinh tuyển mới vào đại học và cao đẳng tăng 5%/năm . Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao. Gắn việc hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước, mở rộng các hình thức đào tạo nghề đa dạng, linh hoạt, năng động. Từ chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế của đảng và nhà nước ta trong những năm tới, trên cơ sở đã xác định các ngành mũi nhọn của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động, cơ khí chế tạo, điện điện tử).
  • » Xem thêm
    • Nhiều văn bản của đảng, nhà nước và của ngành giáo dục đào tạo đều nhấn mạnh đến việc cấp bách chuyển đổi mục tiêu đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Đồng bộ tài khoản