Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Chương trình đào tạo hướng dẫn viên chuyên ngành du lịch của trường chúng tôi được giảng dạy với mục tiêu đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên quản lý có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp ngành du lịch. Sau khi hoàn tất chương trình học các bạn sẽ có những kỹ năng thực hiện tốt vai trò của hướng dẫn viên du lịch nội địa, xây dựng, thiết kế chương trình du lịch, xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch, kỹ năng thuyết trình xử lý một số tình huống về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, thực hiện giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu ở vị trí công việc và có thể đảm nhiệm vai trò của nhân viên điều hành du lịch ở công ty lữ hành trong trường hợp cần thiết.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương.

Thời Lượng

36 tháng

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch


- Văn hóa phổ thông (nếu có).
- Các học phần chung
+ Tổng quan du lịch.
+ Tổng quan lưu trú du lịch.
+ Tâm lí khách du lịch
+ Marketing du lịch.
+ Giao tiếp trong du lịch.
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Địa lí tài nguyên du lịch.
+ Nghiệp vụ thanh toán.
+ Lịch sử Việt Nam và thế giới.
+ Môi trường và an toàn an ninh trong du lịch.
+ Nghiệp vụ hướng dẫn.
+ Tuyến điểm du lịch.
+ Hoạt náo - quản trò.
+ Nghiệp vụ lữ hành.

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn
47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 84822167454 - 38503120 - 38504637
Website: http://www.namsaigon.edu.vn - Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn
Do yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, những tiến bộ khoa học và công nghệ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh. Điều đó đã tác động lớn đến công tác đào tạo, đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo phải đổi mới về phương thức và mục tiêu đào tạo để cung cấp cho nền kinh tế của đất nước một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì thế đào tạo cao đẳng, đại học là một xu thế chung của các nước công nghiệp. Phát triển giáo dục bậc đại học, cao đẳng là một xu thế đối với một thành phố công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng, phần định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và vùng có viết xây dựng hoàn chỉnh, phát triển các trường đại học và cao đẳng theo mạng lưới hợp lý số học sinh tuyển mới vào đại học và cao đẳng tăng 5%/năm . Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao. Gắn việc hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước, mở rộng các hình thức đào tạo nghề đa dạng, linh hoạt, năng động. Từ chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế của đảng và nhà nước ta trong những năm tới, trên cơ sở đã xác định các ngành mũi nhọn của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động, cơ khí chế tạo, điện điện tử).
  • » Xem thêm
    • Nhiều văn bản của đảng, nhà nước và của ngành giáo dục đào tạo đều nhấn mạnh đến việc cấp bách chuyển đổi mục tiêu đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Đồng bộ tài khoản