Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Chương trình đào tạo nghiệp vụ khách sạn của trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam sài gòn được thiết kế cấu trúc chương trình gồm có 101 đơn vị học trình, tổng cộng 29 học phần bao gồm:các môn chung 7 học phần, các môn cơ sở ngành gồm 9 học phần, các môn chuyên ngành 8 học phần và thực tập nghề 5 học phần. Sau khi kết thúc chương trình học các bạn sẽ có khả năng vận hành đúng phương pháp đối với các trang thiết bị, dụng cụ trong nhà hàng, khách sạn. Thực hành đúng và thành thạo kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức đón tiếp, đưa tiễn, phục vụ khách tại các bộ phận lễ tân, buồng, bar, bàn. Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc đạt được tại các bộ phận trong nhà hàng khách sạn và lập kế hoạch tổ chức kinh doanh hoạt động khách sạn nhà hàng

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn


- Các học phần chung
+ GD pháp luật.
+ GDQP –AN.
+ Giáo dục thể chất.
+ Ngoại ngữ.
+ Chính trị.
+ Tin học.
+ Kỹ năng giao tiếp.
- Các học phần cơ sở
+ Tổng quan lưu trú du lịch.
+ Giao tiếp với khách du lịch.
+ Marketing du lịch.
+ Văn hóa ẩm thực.
+ Tâm lí học trong kinh doanh du lịch.
+ Thanh toán quốc tế.
+ Kỹ thuật trang điểm và cắm hoa.
+ Quản trị nhân sự.
+ Môi trường và an toàn an ninh trong kinh doanh du lịch.
- Các học phần chuyên môn
+ AV chuyên ngành 1.
+ AV chuyên ngành 2.
+ Quản trị kinh doanh khách sạn.
+ Quản trị hoạt động lưu trú.
+ Công nghệ phục vụ bar và pha chế.
+ Nghiệp vụ buồng.
+ Nghiệp vụ nhà hàng.
+ Nghiệp vụ lễ tân khách sạn.
- Thực tập
+ Thực tập phục vụ buồng.
+ Thực tập quầy Bar.
+ Thực tập lễ tân khách sạn.
+ Thực tập nghiệp vụ nhà hàng.

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn
47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 84822167454 - 38503120 - 38504637
Website: http://www.namsaigon.edu.vn - Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn
Do yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, những tiến bộ khoa học và công nghệ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh. Điều đó đã tác động lớn đến công tác đào tạo, đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo phải đổi mới về phương thức và mục tiêu đào tạo để cung cấp cho nền kinh tế của đất nước một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì thế đào tạo cao đẳng, đại học là một xu thế chung của các nước công nghiệp. Phát triển giáo dục bậc đại học, cao đẳng là một xu thế đối với một thành phố công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng, phần định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và vùng có viết xây dựng hoàn chỉnh, phát triển các trường đại học và cao đẳng theo mạng lưới hợp lý số học sinh tuyển mới vào đại học và cao đẳng tăng 5%/năm . Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao. Gắn việc hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước, mở rộng các hình thức đào tạo nghề đa dạng, linh hoạt, năng động. Từ chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế của đảng và nhà nước ta trong những năm tới, trên cơ sở đã xác định các ngành mũi nhọn của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động, cơ khí chế tạo, điện điện tử).
  • » Xem thêm
    • Nhiều văn bản của đảng, nhà nước và của ngành giáo dục đào tạo đều nhấn mạnh đến việc cấp bách chuyển đổi mục tiêu đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Đồng bộ tài khoản