Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn

47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

Chương trình đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn được thiết kế hoàn chỉnh giúp người học hoàn chỉnh kiến thức lĩnh vực chế biến món ăn, tạo ra những sản phẩm thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong đó, 6 môn học chung cung cấp kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, thể dục, các môn học cơ sở cung cấp kiến thức nền tảng về dinh dưỡng học, sinh hóa thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và các môn học chuyên môn cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng qui trình chế biến món ăn theo nhiều phong cách khác nhau. Ngoài ra, người học sẽ thực tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao, làm tiền đề cho báo cáo đề tài tốt nghiệp. Người học tốt nghiệp chương trình này trở thành cán bộ trung cấp chuyên nghiệp chế biến món ăn, làm công việc của cán bộ phụ trách cấp dưỡng hoặc trở thành bếp phụ, bếp chính. Sau khi thực hiện báo cáo đề tài tốt nghiệp,người học đã có thể tự mở tiệm ăn riêng hoặc tham gia công tác cấp dưỡng tại nhà trẻ, trường mầm non, nhà hàng khách sạn.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương.

Thời Lượng

24 tháng

Nội Dung Khóa Học Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn


- Văn hóa phổ thông (nếu có).
- Các học phần chung.
+ Pháp luật.
+ GDQP –AN.
+ Giáo dục thể chất.
+ Ngoại ngữ.
+ Chính trị.
+ Tin học.
+ Kỹ năng giao tiếp.
- Các học phần cơ sở.
+ Hóa học thực phẩm.
+ Vi sinh vật thực phẩm.
+ Nhập môn KTCB món ăn.
+ Văn hóa ẩm thực.
+ Vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Tồn trữ thực phẩm.
+ Tâm lý – quản lý.
+ Sinh lý dinh dưỡng.
- Các học phần chuyên môn.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Tổ chức lao động và kỹ thuật nhà bếp.
+ Xây dựng thực đơn.
+ Thương phẩm và an toàn thực phẩm.
+ Kỹ thuật chế biến các loại bánh Việt nam.
+ Kỹ thuật chế biến các loại bánh âu.
+Kỹ thuật chế biến món ăn á.
+Kỹ thuật chế biến món ăn âu.
+Kỹ thuật chế biến thực phẩm chức năng.
+Kỹ thuật pha chế thức uống.
+Môi trường an toàn và an ninh.

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn
47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 84822167454 - 38503120 - 38504637
Website: http://www.namsaigon.edu.vn - Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn
Do yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, những tiến bộ khoa học và công nghệ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh. Điều đó đã tác động lớn đến công tác đào tạo, đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo phải đổi mới về phương thức và mục tiêu đào tạo để cung cấp cho nền kinh tế của đất nước một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì thế đào tạo cao đẳng, đại học là một xu thế chung của các nước công nghiệp. Phát triển giáo dục bậc đại học, cao đẳng là một xu thế đối với một thành phố công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng, phần định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và vùng có viết xây dựng hoàn chỉnh, phát triển các trường đại học và cao đẳng theo mạng lưới hợp lý số học sinh tuyển mới vào đại học và cao đẳng tăng 5%/năm . Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao. Gắn việc hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước, mở rộng các hình thức đào tạo nghề đa dạng, linh hoạt, năng động. Từ chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế của đảng và nhà nước ta trong những năm tới, trên cơ sở đã xác định các ngành mũi nhọn của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động, cơ khí chế tạo, điện điện tử).
  • » Xem thêm
    • Nhiều văn bản của đảng, nhà nước và của ngành giáo dục đào tạo đều nhấn mạnh đến việc cấp bách chuyển đổi mục tiêu đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Đồng bộ tài khoản