Điều Dưỡng - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng

99 Hùng Vương, Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng

Thông qua chương trình đào tạo cao đẳng ngành Điều dưỡng sinh viên có thể hiểu biết về tình trạng sức khỏe người bệnh, ra quyết định chăm sóc phù hợp, xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu. Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng, tạo sự an toàn cho người bệnh, tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình, dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả. Đảm bảo chăm sóc liên tục, và sơ cấp cứu. Thiết lập được mối quan hệ với người bệnh, giao tiếp hiệu quả với người bệnh, sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông để giao tiếp có hiệu quả với người bệnh, cung cấp thông tin cho người bệnh, tổ chức hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Hợp tác với các thành viên nhóm chăm sóc.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng


- Kiến thức tổng quát về con người bao gồm những kiến thức về cấu tạo và chức năng của cơ thể trong trạng thái bình thường và bệnh lý
- Phân tích sự tác động giữa con người và môi trường sống (yếu tố xã hội và yếu tố tự nhiên) ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các biện pháp nhằm duy trì sự ổn định, cải thiện sức khỏe và phòng chống bệnh tật trong cộng đồng
- Phân tích và áp dụng được các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng, các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại bệnh viện và cộng đồng. Những nguyên tắc cơ bản và quy trình thực hiện về chẩn đoán điều dưỡng, nhu cầu chăm sóc, và phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng
- Hiểu biết rõ các chuẩn năng lực điều dưỡng trong công việc chăm sóc người bệnh, trong công tác quản lý điều dưỡng và hành nghề điều dưỡng
- Vận dụng được những nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực chăm sóc, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và nghiên cứu khoa học
- Nắm vững và vận dụng các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, qui định về luật pháp và chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân
- Ứng dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh thông thường. Nắm vững các nguyên tắc quản lý hồ sơ bệnh án , thuốc, trang thiết bị vật tư y tế

Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng
99 Hùng Vương, Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng
Điện thoại: 05113835380
Website: http://dhktyduocdn.edu.vn - Email: dhktyd@dhktyduocdn.edu.vn
Ngày 26 tháng 3 năm 1963, Trường Cán bộ Quân - Dân Y được thành lập tại sông Re Quảng Ngãi, đến năm 1966 do sự phát triển của cách mạng để phù hợp với sự quản lý, Trường được tách thành hai trường: Trường Trung cấp Quân Y trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu V và Trường Cán bộ Y tế Trung-Trung bộ thuộc ban Dân Y đóng tại miền tây Quảng Ngãi.
Từ 1975 đến nay, nhiệm vụ hết sức cấp bách của Trường là phải đào tạo khá lớn đội ngũ cán bộ y tế cho khu vực nhằm khắc phục những hậu quả của chiến tranh, sức khoẻ nhân dân và các bệnh xã hội đang lan tràn, nhất là các vùng nông thôn, các khu lao động nghèo ở thành thị, đồng bào các dân tộc ở khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Để giải quyết nhiệm vụ đó, giải pháp đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng của Trường là phải mở rộng quy mô đào tạo trung cấp trên các lĩnh vực Y-Dược. Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Nhà trường, với sự phấn đấu toàn diện của mỗi cán bộ công chức, sinh viên và học sinh, sự giúp đỡ của các trường Đại học Y-Dược trong nước, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và Thành phố Đà Nẵng ngày nay, về cơ bản bộ máy tổ chức và cán bộ được kiện toàn khá đồng bộ, các Khoa, Bộ môn đã được xây dựng và có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo mới.
Hiện nay, về cơ cấu tổ chức Trường có 8 Phòng, 4 Trung tâm, 4 khoa, 5 Bộ môn. Trường có 301 Cán bộ Giảng viên , trong đó có 01 Phó Giáo sư, tiến sĩ, 18 Tiến sĩ, 3 DSCKII và BSCKII, 93 Thạc sĩ và chuyên khoa cấp I. Ngoài ra, Trường có gần 100 cán bộ thỉnh giảng có trình độ từ Thạc sĩ trở lên thuộc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viên 17 Quân khu V, Bệnh viện 199 Bộ Công an, các Trung tâm Y tế Quận, Huyện Thành phố Đà Nẵng, Các công ty Dược Trung ương và Địa phương.
  • » Xem thêm

    • Đảng bộ Nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ là nhân tố quyết định sự phát triển vượt bậc của Nhà trường trong suốt những năm qua.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản