Hộ Sinh - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng

99 Hùng Vương, Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hộ Sinh

Chương trình học giúp sinh viên có những kỹ năng chuyên môn:
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, hợp tác với các nhân viên y tế khác, với bà mẹ, trẻ em và gia đình của họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
- Có kỹ năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, thông qua việc sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp cận hệ thống và tư duy tích cực khi thực hành nghề nghiệp, để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ và cuộc sống của phụ nữ và trẻ em.
- Thực hành dựa trên bằng chứng sẵn có tốt nhất, áp dụng các kiến thức và kỹ năng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đảm bảo sự chăm sóc bà mẹ và trẻ em an toàn, hiệu quả, phù hợp với những quy định về năng lực và chức năng, nhiệm vụ của hộ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hộ Sinh


- Kiến thức chung:
+ Nhận thức chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính sách, pháp luật của nhà nước; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có khả năng nắm bắt tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Kiến thức khoa học cơ bản: Có kiến thức về các môn khoa học cơ bản, về toán cao cấp, xác suất thống kê ứng dụng trong quản lý và Nghiên cứu Hộ sinh. Đặc biệt là kiến thức về sinh học và di truyền có liên quan đến “các nguyên lý sinh học Y học” để ứng dụng vào kiến thức lý‎ thuyết chuyên ngành và thực tiễn.
- Kiến thức cơ sở ngành:
+ Kiến thức về giải phẫu và sinh lý cơ thể con người, đặc biệt là những thay đổi về thể chất, sinh lý và tinh thần của người phụ nữ trong các thời kỳ khác nhau của cuộc đời.
+ Kiến thức về các môn học cơ sở làm tiền đề cho việc tiếp thu các môn học chuyên ngành.
+ Nắm vững luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
+ Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Kiến thức vững vàng về các môn học chuyên ngành để đánh giá tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời và trẻ em dưới 5 tuổi để lập kế hoạch chăm sóc và đưa ra các biện pháp xử lý chăm sóc thích hợp.
+ Kiến thức về cấu trúc và chức năng cơ thể con người, đặc biệt là về hệ thống sinh sản trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
+ Kiến thức về những thay đổi về giải phẫu, tâm sinh lý‎ của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh đẻ, cũng như khi sử dụng các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình .
+ Kiến thức và cơ sở lý luận, khoa học xã hội để chăm sóc người bệnh một cách nhân văn, phù hợp về văn hoá, xã hội và tâm sinh lý.
+ Kiến thức về quản lý y tế, quản lý Hộ sinh để lãnh đạo và quản lý công tác chăm sóc một cách hiệu quả.
+ Kiến thức về ngành nghề Hộ sinh trên quốc tế và nghề hộ sinh tại Việt Nam, đặc biệt là 7 năng lực chính của hộ sinh.
+ Nhận thức rõ về luật khám chữa bệnh để hành nghề theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn trong phạm vi quy định của nghề nghiệp.

Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng
99 Hùng Vương, Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng
Điện thoại: 05113835380
Website: http://dhktyduocdn.edu.vn - Email: dhktyd@dhktyduocdn.edu.vn
Ngày 26 tháng 3 năm 1963, Trường Cán bộ Quân - Dân Y được thành lập tại sông Re Quảng Ngãi, đến năm 1966 do sự phát triển của cách mạng để phù hợp với sự quản lý, Trường được tách thành hai trường: Trường Trung cấp Quân Y trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu V và Trường Cán bộ Y tế Trung-Trung bộ thuộc ban Dân Y đóng tại miền tây Quảng Ngãi.
Từ 1975 đến nay, nhiệm vụ hết sức cấp bách của Trường là phải đào tạo khá lớn đội ngũ cán bộ y tế cho khu vực nhằm khắc phục những hậu quả của chiến tranh, sức khoẻ nhân dân và các bệnh xã hội đang lan tràn, nhất là các vùng nông thôn, các khu lao động nghèo ở thành thị, đồng bào các dân tộc ở khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Để giải quyết nhiệm vụ đó, giải pháp đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng của Trường là phải mở rộng quy mô đào tạo trung cấp trên các lĩnh vực Y-Dược. Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Nhà trường, với sự phấn đấu toàn diện của mỗi cán bộ công chức, sinh viên và học sinh, sự giúp đỡ của các trường Đại học Y-Dược trong nước, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và Thành phố Đà Nẵng ngày nay, về cơ bản bộ máy tổ chức và cán bộ được kiện toàn khá đồng bộ, các Khoa, Bộ môn đã được xây dựng và có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo mới.
Hiện nay, về cơ cấu tổ chức Trường có 8 Phòng, 4 Trung tâm, 4 khoa, 5 Bộ môn. Trường có 301 Cán bộ Giảng viên , trong đó có 01 Phó Giáo sư, tiến sĩ, 18 Tiến sĩ, 3 DSCKII và BSCKII, 93 Thạc sĩ và chuyên khoa cấp I. Ngoài ra, Trường có gần 100 cán bộ thỉnh giảng có trình độ từ Thạc sĩ trở lên thuộc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viên 17 Quân khu V, Bệnh viện 199 Bộ Công an, các Trung tâm Y tế Quận, Huyện Thành phố Đà Nẵng, Các công ty Dược Trung ương và Địa phương.
  • » Xem thêm

    • Đảng bộ Nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ là nhân tố quyết định sự phát triển vượt bậc của Nhà trường trong suốt những năm qua.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản