Diploma Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing

Trường Quốc tế PSB

144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản trị Marketing

Mục tiêu chương trình Diploma Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing giúp sinh viên sẽ hiểu rõ các lý thuyết tiếp thị cũng như làm thế nào để liên hệ chúng với các tình huống thực tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp cần luôn có ý tưởng mới và khả năng lập quyết định, là người có đầu óc phân tích và độ nhạy thị trường tốt.
Học viên:
- Hiểu rõ lý thuyết hoạt động quản trị kinh doanh, marketing và áp dụng thực tế.
- Nâng cao khả năng quyết định sáng tạo và phân tích kế hoạch.
- Áp dụng các kỹ năng quản lý để tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh trong công việc.
- Đảm nhiệm trách nhiệm cao trong phạm vi quản lý ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học.

Đối Tượng Tham Gia

- Cá nhân mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và marketing.
- Cá nhân mong muốn học chuyển tiếp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và marketing.
- Cá nhân đang làm công tác quản lý bộ phận marketing và bán hàng mong muốn nâng cao kiến thức chuyên môn.

Thời Lượng

Chương trình bao gồm 10 học phần học trong 450 giờ (15 tháng).

Nội Dung Khóa Học Quản trị Marketing


Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:
- Học phần 1: Kỹ năng Anh ngữ
- Học phần 2: Kỹ năng phân tích định lượng
- Học phần 3: Nguyên lý kinh tế học
- Học phần 4: Kế toán tài chính và quản trị
- Học phần 5: Nguyên lý marketing
- Học phần 6: Thống kê marketing
- Học phần 7: Hành vi mua sắm
- Học phần 8: Truyền thông trong marketing
- Học phần 9: Quản lý bán hàng
- Học phần 10: Marketing trong kinh doanh

Trường Quốc tế PSB
144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Quốc tế Cetana PSB Intel
Điện thoại: (+84 8)39232233
Website: http://www.psbcollege.edu.vn - Email: education@cetanapsb.edu.vn
Trường Quốc tế PSB Việt Nam là đối tác của PSB Singapore, cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo được quốc tế công nhận, phù hợp thực tế đặc biệt đối với lực lượng tri thức và đồng thời là cửa ngõ đến các trường Đại học quốc tế. Chương trình được quốc tế công nhận và phù hợp với thực tiễn ngành công nghiệp. Chương trình học bao quát những vấn đề lý thuyết cũng như thực hành chính yếu nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hội nhập vào nghề nghiệp hiện nay hoặc có thể chuyển tiếp vào bậc học cao hơn tại một trong các trường Đại học đối tác tại Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore.
Đồng bộ tài khoản