Đông Phương Học

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đông Phương Học

Chương trình đào tạo ngành Nhật Bản học trang bị cho người học những kiến thức chung về chính trị xã hội và kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành tiếng Nhật Bản; các kiến thức về các bình diện của ngôn ngữ Nhật Bản (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa…). Từ đó, người học có thể sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; có kiến thức về văn hóa giao tiếp của người Nhật Bản; sử dụng tương đối thành thạo tiếng Nhật trong giao tiếp thông thường và một số chuyên ngành cụ thể.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Đông Phương học.

Thời Lượng

4,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đông Phương Học


Sinh viên sẽ được học về:
- Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Nhật
- Ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học, ngữ dụng học tiếng Nhật
- Lịch sử, văn hóa, văn học tiếng Nhật
- Tiếng Nhật tổng hợp, luật pháp, hành chính – văn phòng, kinh tế - thương mại, chính trị - ngoại giao, kiến trúc – xây dựng, y học, du lịch – khách sạn
- Thực hành dịch, lý thuyết dịch.

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Trường LHU
Điện thoại: 0613952778
Website: http://www.lhu.edu.vn - Email: lachong@lhu.edu.vn
Năm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ. Đến năm 2012, ngôi trường ấy đã bước sang tuổi 15 với vị thế và những thành tích vang dội rất đáng tự hào.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản